Portál pre mamičky a ich detičky
-

Život s Aspergerovým syndrómom má svoje obmedzenia, ale nie je nemožný

subpage-img

Mnoho rodičov po upozornení lekára, že ich dieťa môže mať prejavy Aspergerovho syndrómu, reaguje zúfalstvom a hnevom. Napriek diagnóze však nie je dôvod na paniku ani rezignáciu.

Aspergerov, teda ľudí s narušením sociálnych a komunikačných zručností, medzi nami žije mnoho. Vedú spokojný, aj keď neraz trochu netradičný spôsob života. Pri  dostatku pomoci dokážu nadviazať priateľstvá aj kvalitné vzťahy. Aspergera sa neobávajte, snažte sa ho pochopiť a podporovať.

Aspergerov syndróm bol diagnostikovaný v nedávnej minulosti. Porucha bola zadefinovaná ho v roku 1994 a názov nesie po rakúskom psychiatrovi Hansovi Aspergerovi, ktorý ju ako prvý opísal u svojich detských pacientov.

Čo vlastne Aspergerov syndróm je? Psychológovia ho definujú ako samostatnú kategóriu v rámci autistického spektra. Základnou charakteristickou črtou je nedostatok intuície v komunikácii a chýbanie sociálnych zručností.

Na rozdiel od autistov Aspergeri nežijú uzavretí vo svojom vlastnom svete. S okolím komunikujú, vnímajú ho, vytvárajú si citové väzby, svet okolo je pre nich dôležitý a zaujímajú sa oň.

Ako Aspergera rozpoznáme?

Čo to znamená? Tento syndróm spoznáte na niektorých typických črtách. Človek s Aspergerovým syndrómom udržuje pri rozhovore často nedostatočný alebo naopak príliš intenzívny zrakový kontakt. Nemá rozvinutý cit pre to, kedy sklopiť oči, usmiať sa, prikývnuť, odvrátiť pohľad.

Rovnako je to aj s dotykmi a objímaním. Ich telesný kontakt je často neprimeraný, napríklad deti objímajú učiteľku vo veku, keď už to ich rovesníci vôbec nerobia. Alebo dávajú aj vo vyššom veku nevhodné otázky či vyjadrenia, pretože nerozumejú tomu, prečo nie sú správne.

Už v predškolskom a ranom školskom veku prejavú zvláštnu komunikačnú črtu. Ťažko vedú vzájomný rozhovor, ale dokážu (a to vytrvalo) opakovať naučené frázy, básničky, úryvky rozhovorov kamarátov či zachytených z filmov. Milujú recitovanie, opakovanie a naučené texty.

Súvisí to s ich sklonom k rituálom, ktoré im dávajú pocit bezpečia. Aspergeri naopak nerozumejú metaforám, anekdotám či irónii. Preto sa im neraz stane, že namiesto toho, aby sa na vtipe zasmiali, ho začnú rozoberať. U Aspergerov sa tiež často prejavuje vysoká inteligencia, ktorá však nemusí byť podmienkou.

Rozhodne však majú prekvapivá pamäť, vo vyššom veku výbornú slovnú zásobu, inovatívny spôsob myslenia a riešenia problémov. Typickou črtou je vytrvalosť a húževnatosť, ktorá spolu s intelektuálnymi vlohami tvorí predpoklad pre úspešné vzdelávanie.

Pravidelný rytmus a vlastný svet

Aspergeri obľubujú stálosť, opakovanie činností a denný režim. Náhle zmeny v nich vyvolávajú neistotu a stres, ktorý niekedy zablokuje ich schopnosť spolupracovať. Rodičia aj okolie musia preto rešpektovať ich ustálený spôsob života, ktorý im vyhovuje, a nestrácať čas vysvetľovaním či posmievaním sa, lebo Aspergera môžu zraniť či uraziť. Zraňujúce správanie si asperberger zafixuje s konkrétnou osobou, a potom ju odmieta.

Deti s Aspergerovým syndrómom pôsobia často samotársky. Dôvodom je nedostatok komunikačných zručností, buď im zvládnutie reči trvá dlhšie, alebo nevedia s rovesníkmi nadviazať rozhovor. Problémom je aj to, že mladých Aspergerov nezaujímajú témy mimo okruhu ich záujmov.

Nedajú sa od rovesníkov zatiahnuť do rozhovoru o futbale či móde, ak je pre nich zaujímavá fyzika a literatúra. Ostatní také správanie môžu vnímať ako povýšenecké či čudácke, napriek tomu, že Aspergeri chú byť len úprimní.

Práve sociálne vzťahy bývajú najväčším kameňom úrazu. Mladí Aspergeri nevedia rozlíšiť, kto sa s nimi priateliť chce a kto ich odmieta, alebo využíva. Nedokážu sa zapojiť do športu či hry, aj keď po interakcii s rovesníkmi veľmi túžia. Často sa však dostávajú na okraj spoločnsoti, v ktorej vyrastajú, a cítia sa zranení a osamelí.

Ďalšou charakteristickou črtou je motorická nemotornosť. Dieťa môže mať problémy s jemnou či hrubou motorikou, nezvláda dobre kreslenie a písanie až do takej miery, že jeho diktáty či úlohy sú doslova nečitateľné. Veľakrát sa môže prejaviť nedostatok športovej zručnosti. Ak sa mladý Asperger stretne s výsmechom na telesnej výchove či volejbalovom krúžku, zrejme ho tréneri a rodičia do tenisiek viac nedostanú. Aspergeri si pri neúspechu často vytvárajú neprekonateľné bloky, ktorých sa vytrvale celý život držia.

Asperger nemusí byť katastrofou

Máte v rodine Aspergera? Je dôležité uvedomiť si, že ani tá najväčšia snaha nepovedie k tomu, aby sa syndróm vyliečil. Asperger nie ani otázkou dobrej výchovy či temperamentu. Lekárske výskumy dokázali, že Aspergerov syndróm súvisí priamo so zmenami na neurologickej úrovni a mozog jednoducho "funguje inak".

To, čo môžete pre Aspergera urobiť, je vytvoriť mu pevné rodinné zázemie, a pomáhať mu začleniť sa do spoločnosti. Vyhľadajte krúžky, kde môže prejaviť svoje zručnosti a vedomosti. Zapojte do začleňovania širšiu rodinu, susedov či dobrých priateľov.

Dôležitá je aj diagnostika psychológa, ktorý vám doporučí správny postup pri riešení každodenných situácií. Asperger sa v spoločnosti trochu stereotypne spája s dvoma extrémnymi predstavami. Buď je to extrovertný urečnený hlučný tip (ako strýko Pepin vo filme Postřiřiny) alebo čudácky introvertný vedec v nedbalom oblečení so strapatými vlasmi.

Aspergeri sa však postupným získavaním sociálnych zručností a skúseností dokážu prispôsobiť okoliu, vytvoriť si úprimné vzťahy a vďaka netradičnému spôsobu myslenia si bez problémov nájdu prácu v tvorivom či intelektuálnom prostredí. 

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Ako sa správne starať o zuby

Nezanedbávajte detský chrup

Ovčie kiahne. Zvládnite ich bez jaziev

Toxoplazmóza v tehotenstve: Ako sa jej vyhnúť a kedy byť obozretná?

Ako zastaviť hnačku - Recepty, ktoré pomôžu pri hnačkových ochoreniach