Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

4. február – Svetový deň proti rakovine búra mýty a predsudky o tomto ochorení

subpage-img

Aj tento rok sa Liga proti rakovine pripája k celosvetovej iniciatíve Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) a spolu s ďalšími 155 krajinami pripomína význam boja proti onkologickým ochoreniam aj prostredníctvom 4. februára - Svetového dňa proti rakovine. Cieľom tejto iniciatívy je zachrániť milióny ľudských životov prostredníctvom zvýšenia povedomia o možnostiach predchádzania rakovine a odstránením predsudkov, mýtov, ktoré sa s týmto ochorením spájajú.

Na základe úspešného minuloročného posolstva sa aj tohtoročný Svetový deň proti rakovine zameriava na 5. bod Svetovej deklarácie, vydanej UICC: Odstránenie škodlivých mýtov a mylných predstáv o rakovine. Zvýšenie povedomia a kontinuálne vzdelávanie v oblasti onkologických ochorení môže totiž viesť k pozitívnym zmenám nielen v živote pacientov, ale aj celej spoločnosti.

Tohtoročný Svetový deň proti rakovine sa zameriava na odstránenie týchto štyroch kľúčových mýtov:

  1. O rakovine sa nepotrebujeme rozprávať.
  2. Neexistujú žiadne príznaky a symptómy rakoviny.
  3. Proti rakovine nič nezmôžem.
  4. Nemám nárok na onkologickú starostlivosť.

A pritom je pravda úplne iná, pretože:

... aj keď sa o rakovine ťažko rozpráva, a to najmä v niektorých kultúrach a podmienkach, hovoriť o ochorení otvorene môže napomôcť k  zlepšeniu zdravotného stavu pacienta a má to tiež pozitívny vplyv na vnímanie choroby zdravou komunitou.

... pre mnoho typov rakoviny, ako sú napríklad rakovina prsníka, hrubého čreva, ústnej dutiny a ďalších existuje množstvo varovných signálov či symptómov. Pozitíva, ktoré vyplývajú z včasnej diagnostiky nádorového ochorenia sú nesporné.

... je toho mnoho, čo by sa mohlo urobiť na poli osvety a prevencie na individuálnej či spoločenskej úrovni, lebo podmienky, v ktorých ľudia žijú a pracujú do veľkej miery vplývajú na ich zdravie a kvalitu života. So správnou stratégiou môžeme zabrániť až 1/3 najčastejších onkologických ochorení.

... každý človek má právo na prístup k osvedčenej a účinnej onkologickej liečbe a službám. Žiaľ, je faktom, že sú veľké rozdiely v starostlivosti o pacientov v rozvinutých a rozvojových  krajinách, kde častokrát chýbajú aj tie základné lieky.

V súvislosti so Svetovým dňom proti rakovine je dôležité povedať, že v globálnom meradle je u ľudí z dôvodu onkologického ochorenia väčšia úmrtnosť ako na AIDS, maláriu a tuberkulózu spolu. Každý rok sa 14,1 milióna ľudí dozvie, že má rakovinu a 8,2 milióna ľudí na toto ochorenie zomrie.

Výskumy pritom upozorňujú, že až 1/3 úmrtí sa dá zabrániť včasnou edukáciou a to hlavne u tých onkologických diagnóz, ktorým môžeme správnou životosprávou a vylúčením škodlivých faktorov predísť. K všeobecne známym patria: tabak, alkohol, nevyvážená a nezdravá strava či nedostatok pohybovej aktivity, niektoré vírusy a infekcie, slnko a UV žiarenie.

Aktivity Ligy proti rakovine na poli informovanosti a edukácie

Edukácia a šírenie osvety medzi mladými ľuďmi je aj v  25-tom roku pôsobenie jednou z kľúčových aktivít Ligy proti rakovine. Pred 16 rokmi bol zahájený edukačný projekt „Onkologická výchova na školách“. Aktuálne je do tohto projektu zapojených 60 stredných škôl. Jeho poslaním je informovať mladých ľudí o potrebe prevencie pred onkologickými ochoreniami, upozorňovať na dôležitosť zdravého životného štýlu, správnej výživy, ale tiež príprava mladých pre praktický život, do ktorého patrí aj komunikácia s ľuďmi, ktorí sú onkologickým ochorením postihnutí.

Ďalšou aktivitou, o ktorú je mimoriadny záujem, sú prednášky pre školy. Tieto prebiehajú interaktívnou formou priamo v Centrách pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a Martine. Zároveň úspešne prebieha spolupráca so študentmi medicíny, ktorí priamo navštevujú školy, pod patronátom Ligy proti rakovine a realizujú prednášky v rámci celého Slovenska. Témy sú vyberané tak, aby reflektovali každodenný život mladých ľudí. Komunikuje sa o zdravom životnom štýle a faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú, výžive a pohybe, nepriaznivých účinkoch fajčenia na zdravie, dôsledkoch nadmerného vystavovania sa slnečnému žiareniu a v neposlednom rade aj o poruchách príjmu potravy. Záber je široký a sleduje jeden hlavný cieľ – vštepiť mladým ľuďom dôležitosť starostlivosti o svoje zdravie už od detstva a tým predchádzať možnosti výskytu onkologického  ochorenia.

Liga proti rakovine sa tak prostredníctvom uvedených aktivít zameriava na prevenciu nielen 4. februára, ale počas celého roka. A to prostredníctvom poradenstva na Linke pomoci, vydávaním edukačných materiálov zameraných na konkrétne ochorenia a prevenciu a v neposlednom rade aj každoročne realizovaných edukačných a preventívnych kampaní, ktoré upozorňujú na známe rizikové faktory.

Na Vaše otázky rada odpovie:

Ing. Eva Kováčová, tel: 0905 445 995, e-mail: kovacova@lpr.sk

Blažena Sedrovičová, tel:. 0908 035 649, e-mail: pr@lpr.sk 

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Kontrola rakoviny na Slovensku – návrhy na jej riešenie

Do fondu Hodiny deťom pribudne 16 705 EUR

Svetový deň proti rakovine

Vaše 2% pre Ligu proti rakovine

Benefičné pečenie s HUGOM