Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Bojíte sa osamelosti? Môžno sa práve nachádzate v jednej z 3 životných fáz

subpage-img

Všetci sa niekedy cítime osamelý. Nedávna štúdia, ktorú uverejnilo CNN však ukázala, v ktorých troch obdobiach života pociťujeme osamelosť najsilnejšie. Možno budete prekvapený, že to nie je len v období staroby.

Autori, ktorí štúdiu vypracovali, očakávali, že osamelí sa cítia predovšetkým ľudia vo vyššom veku. Avšak konkrétny vek ich vo všetkých troch obdobiach prekvapil.

Pocit osamelosti sa prejavuje skoro

Treba podotknúť, že pri osamelosti ide vždy o subjektívny pocit. Nevyjadruje skutočný počet našich sociálnych väzieb a vzťahov s príbuznými a priateľmi, ale to, či nás samotné vzťahy napĺňajú. A predovšetkým, či v konkrétnom období nepostrádame taký vzťah, ktorý by určoval naše životné smerovanie.

Jeden z autorov štúdie, profesor psychiatrie a neurovedy na Kalifornskej univerzite,  Dr. Dilip Jeste upozorňuje, že osamelosť nemusí znamenať, že sme sami. „Znamená to, že v živote nemáme vzťahy, ktoré by sme si priali mať.“

Na výskume, ktorý sa venoval výskytu osamelosti v živote človeka, sa zúčastnilo 340 respondentov od 27 do 101 rokov.

Vedci zistili, že prvý zásadný moment, keď pocítime osamelosť, sa u nás objaví, keď končíme dekádu dvadsiatky, teda krátko pred tridsiatymi narodeninami.

 

Druhý kritický čas, keď pociťujeme nenaplnenie vo vzťahoch, prichádza po päťdesiatke. Posledný zlom sa objavuje okolo osemdesiatky.

Pocit zlyhania, osobná kríza aj podlomené zdravie

Vedci nevedeli určiť presnú príčinu, prečo sa pocit osamelosti výrazne objavuje práve v týchto troch obdobiach. Domnievajú sa, že na príčine je viacero dôvodov a súvisia s osobným prežívaním v konkrétnom veku.

Krátko pred nástupom tridsiatky začínalo respondentov prvé hodnotenie dosiahnutých úspechov. Mnoho z nich sa cítilo osamelo, pretože neboli spokojní s rozhodnutiami, ktoré dovtedy vykonali a prežívali silný pocit porovnávania napríklad so svojimi kolegami.

Naopak po päťdesiatke prichádza výrazná vlna psychickej krízy. Človek sa prestáva cítiť mladý, hodnotí dovtedajšie úspechy v práci, osobné vzťahy a čoraz častejšie sa začína stretávať so smrťou, prichádza o rodičov či priateľov.

Okolo osemdesiatky sa ocitajú respondenti zväčša sami. Toto obdobie je spojené so stratou životného partnera a priateľov, prejavuje sa narušené telesné zdravie, ale aj psychické či emocionálne problémy.

Zaujímavosťou je, že výskum nepreukázal žiadne rozdiely medzi tým, ako osamelosť prežívali muži a ženy. Naopak však potvrdil silnú spojitosť medzi osamelosťou a podlomeným telesným či psychickým zdravím.

Pred osamelosťou nás chráni vlastná múdrosť 

Štúdia priniesla aj veľkú zaujímavosť. Podľa výsledkov výskumu ľudia, ktorí nadobudli životnú múdrosť, prežívajú menší pocit osamelosti, alebo sa s ním oveľa lepšie vyrovnávajú.

Podľa psychológov existuje šesť základných prvkov múdrosti. Sú to praktické vedomosti o živote, schopnosť zvládať emócie, prejavy súcitu a poctivosti, porozumenie vlastného prežívania, porozumenie cudzieho prežívania a schopnosť riešiť vlastnú neistotu.

Výskum predpokladá, že ak na jednotlivých zložkách múdrosti budeme pracovať, ľahšie sa vyhneme alebo vyrovnáme s pocitom nenaplnenosti a osamelosti.

 

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Túžite po druhom bábätku? Kedy je ideálny čas na ďalšie tehotenstvo?

Lieky a liečivá v tehotenstve

Cestovanie v tehotenstve

Bojíte sa osamelosti? Môžno sa práve nachádzate v jednej z 3 životných fáz

Prvé dieťa po tridsiatke: Majú staršie prvorodičky šancu na dlhší život?