Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Detská súprava - POLICE

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Detská súprava – POLICE

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Hračka obsahuje pištoľ, strely s prísavným kalíškom, obušok, putá a odznak. Zabalená je zalisovaním priehľadnej fólie na farebne potlačený papier tzv. blister. Na prednej strane obalu je názov POLICE, označenie CE. Na zadnej strane obalu je nalepený štítok s číselným označením Art. NO. MPD 99619.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti: Pri skúške ťahom sa prísavky, ktoré tvoria nárazový povrch striel, ľahko oddelili. Ak nie je prísavka k hračke riadne pripevnená, možno predpokladať, že sa počas bežného a predvídateľného používania deťmi uvoľní. V prípade, že celá zostane v ústach, môže zablokovať dýchacie cesty v zadnej časti ústnej dutiny a hornej časti krku a spôsobiť udusenie.

Opatrenia na ochranu trhu: Pri šetrení u predávajúceho sa uvedený nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Predávajúci prijal dobrovoľné opatrenie a formou oznamu na prevádzkovej jednotke vyzval spotrebiteľov na vrátenie nebezpečného výrobku, pričom im bude vrátená kúpna cena výrobku. Prípad je ďalej v šetrení až k podnikateľskému subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie tohto nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Prenosná lampa v tvare slimáka SNL

Nebezpečný výrobok - sviečka v tvare hrozna tmavofialovej farby

Význam hlásenia nežiaducich účinkov liekov

Nebezpečný výrobok - Sada plastových hrkálok Baby Love Play Set

Nebezpečný výrobok - sklenený pohár s dekoráciou motýľov