Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Detský kočík Fukang

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok: Detský kočík Fukang

Pôvod: Nezistený.

Druh nebezpečnosti: Mechanické riziko ohrozenia zdravia dieťaťa.

Príčiny nebezpečnosti: Na bočných častiach konštrukcie kočíka v pásme dosahu dieťaťa v mieste upevnenia madla ku konštrukcii sú prístupné nedovolené medzery v ktorých hrozí riziko uviaznutia prstov dieťaťa.

Tento kočík je vybavený len jedným blokovacím zariadením sklápacieho mechanizmu a to na zadnej spodnej časti, pričom pri náhodnej manipulácií s kočíkom, hrozí uviaznutie dieťaťa v kočíku.

Na uvedenom detskom kočíku taktiež nie sú uvedené bezpečnostné upozornenia v zmysle platných predpisov a ku kočíku tiež nebol poskytnutý návod na bezpečné používanie v slovenskom jazyku.

Opatrenia na ochranu trhu: Kontrolovanej osobe SOI uložila opatrenia na základe ktorých nebude predávať uvedený druh nebezpečného výrobku, bude informovať spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti a vyzve ich na jeho vrátenie.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo vrátiť ho späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Význam hlásenia nežiaducich účinkov liekov

Nebezpečný výrobok - Nočná lampička s motívom "WINNIE THE POOH", ref. 91666 Disney

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti IKEA

Plastová pištoľ v puzdre so strelami s prísavným kalíškom - POLICE GUN

Stiahnutie z trhu Detských jedálenských stoličiek Healthy Care