Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Dve percentá z Vašej dane dokážu veľa ...

subpage-img

Liga proti rakovine sa ako občianske združenie zameriava na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a druh onkologickej diagnózy.V rámci svojej činnosti realizuje i financuje projekty a aktivity v oblasti psychosociálnej starostlivosti o onkologických pacientov, v oblasti prevencie i podpory klinických a výskumných projektov.

Z asignácie 2% dane z príjmu v minulých rokoch zrealizovala projekt vybudovania, otvorenia a sprevádzkovania Centier pomoci LPR v Bratislave, Košiciach a Martine. Pre pacientov poskytujú široké spektrum služieb ako rehabilitácia a pohybové aktivity, vzdelávacie kurzy, voľnočasové aktivity, besedy s odborníkmi, spoločenské podujatia, a mnohé iné. Pacienti i zdravá verejnosť môžu využívať poradenstvo vo forme Linky pomoci, či edukačné prednášky určené nielen pre základné a stredné školy. V rámci Martina a Košíc je k dispozícii i poradňa zdravia.

Liga proti rakovine vďaka Vašej podpore prijala v roku 2011 prostredníctvom 2% dane z príjmu fyzických i právnických osôb sumu 564 007,70 EUR. Tieto prostriedky v roku 2012 použila na tieto projekty:

  • Prevádzka a činnosť Centier pomoci.
  • Rekondičné pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenka.
  • Projekt psychosociálnej pomoci v nemocniciach, v rámci ktorého Liga proti rakovine financuje psychológov pôsobiacich na onkologických lôžkových oddeleniach nemocníc a v ambulanciách. V súčasnosti psychológovia pôsobia v 15 mestách, s cieľom ich počet postupne zvyšovať.
  • Ubytovacie zariadenie pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach.
  • Informačné a edukačné publikácie zamerané na prevenciu i rady pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Tieto sú tlačené v niekoľko tisícovom náklade a bezplatne distribuované do škôl, zdravotníckych zariadení, nemocníc aj individuálnym záujemcom.

Všetky projekty a služby realizované Ligou proti rakovine sú pre pacientov i verejnosť bezplatné. Realizovať ich môžeme len vďaka Vašej podpore.

Ďakujeme za Vaše 2% (1,5% - PO, 3% - dobrovoľníci), ďakujeme za Vašu podporu!

www.lpr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Chlapček reaguje na najväčší hit súčasnosti od speváčky Adele

test

Bábo venčí trpezlivého psíka. Video na rozveselenie do smutných dní :- )

Viete čo o vás prezrádza deň narodenia? (1. časť)

Top reakcie manželov, keď im ženy oznámili, že sú tehotné...toto Vás dojme