Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Dve percentá z Vašej dane dokážu veľa ...

subpage-img

Liga proti rakovine sa ako občianske združenie zameriava na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a druh onkologickej diagnózy.V rámci svojej činnosti realizuje i financuje projekty a aktivity v oblasti psychosociálnej starostlivosti o onkologických pacientov, v oblasti prevencie i podpory klinických a výskumných projektov.

Z asignácie 2% dane z príjmu v minulých rokoch zrealizovala projekt vybudovania, otvorenia a sprevádzkovania Centier pomoci LPR v Bratislave, Košiciach a Martine. Pre pacientov poskytujú široké spektrum služieb ako rehabilitácia a pohybové aktivity, vzdelávacie kurzy, voľnočasové aktivity, besedy s odborníkmi, spoločenské podujatia, a mnohé iné. Pacienti i zdravá verejnosť môžu využívať poradenstvo vo forme Linky pomoci, či edukačné prednášky určené nielen pre základné a stredné školy. V rámci Martina a Košíc je k dispozícii i poradňa zdravia.

Liga proti rakovine vďaka Vašej podpore prijala v roku 2011 prostredníctvom 2% dane z príjmu fyzických i právnických osôb sumu 564 007,70 EUR. Tieto prostriedky v roku 2012 použila na tieto projekty:

  • Prevádzka a činnosť Centier pomoci.
  • Rekondičné pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenka.
  • Projekt psychosociálnej pomoci v nemocniciach, v rámci ktorého Liga proti rakovine financuje psychológov pôsobiacich na onkologických lôžkových oddeleniach nemocníc a v ambulanciách. V súčasnosti psychológovia pôsobia v 15 mestách, s cieľom ich počet postupne zvyšovať.
  • Ubytovacie zariadenie pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach.
  • Informačné a edukačné publikácie zamerané na prevenciu i rady pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Tieto sú tlačené v niekoľko tisícovom náklade a bezplatne distribuované do škôl, zdravotníckych zariadení, nemocníc aj individuálnym záujemcom.

Všetky projekty a služby realizované Ligou proti rakovine sú pre pacientov i verejnosť bezplatné. Realizovať ich môžeme len vďaka Vašej podpore.

Ďakujeme za Vaše 2% (1,5% - PO, 3% - dobrovoľníci), ďakujeme za Vašu podporu!

www.lpr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Chrípka. Čo to je a ako ju zvládnuť?

Ako fotiť detičky?

Deti potrebujú aj konflikty

Tak toto najlepšie vystihuje generačný rozdiel detí v súčasnosti ( v článku )

Máte doma malých vedcov? Čo tak skúsiť tieto pokusy? Vašim deťom sa zapáčia a sú bezpečné