Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Hodina deťom je teraz!

subpage-img

Nadácia pre deti Slovenska sa verejnosti i tento rok pripomína s dôležitou myšlienkou a posolstvom Hodiny deťom – témou filantropie a prosbou o pomoc pri podpore jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.Motto tohtoročnej kampane „Veľké sny potrebujú malú pomoc“ spolu s jej hlavnými hrdinami – samotnými deťmi reprezentujú tisíce detí a mladých ľudí, ktorým Hodina deťom dosiaľ pomohla - deti zdravé i choré, talentované i hendikepované v rodinách, školách, centrách voľného času, v nízkoprahových kluboch, krízových centrách i detských domovoch.

Podporené projekty sa zameriavajú na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie bezpečného prostredia u detí, ale i na intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí.

Za 14 rokov podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom viac ako 1525 projektov v sume 4 491 977,94 EUR. V minulom roku to bolo 48 projektov v sume 191 218,21 EUR a priamy prínos z realizovaných aktivít malo viac ako 6 900 detí a mladých ľudí. Realizované projekty však majú ďalekosiahly dopad i na širšie komunity; v rámci minulého ročníka to bolo 49 267 ľudí.

K úspešne zrealizovaným aktivitám patrí aj podpora projektu BUDDY občianskeho združenie PRO VIDA, ktoré sa venuje deťom z detských domovov. Andrea Haršányová: „Projekt BUDDY je o vytváraní blízkych priateľských vzťahov, o učení sa pomocou hier, o vzájomnej pomoci a rešpekte. Jeho cieľom je zvyšovať kvalitu života detí žijúcich v domovoch. Pozitívne pôsobí na zmierňovanie negatívnych dopadov, ktoré sú spojené s pobytom detí v ústavnej starostlivosti a napomáha im pri zvládaní bežných  životných situácii a začlenení sa do spoločnosti, v čase ich odchodu z detského domova. V rámci projektu realizujeme aktivity zamerané na podporovanie osobnostného rozvoja, sociálnych zručností, prostredníctvom dobrovoľníkov sprevádzame mladých ľudí z domovov pri ich osamostatňovaní sa  a mladým dospelým pomáhame  pri hľadaní ubytovania,  uplatnení sa na trhu práce či začleňovaní sa do komunity“.

Hodinu deťom je možné podporiť:

  • Práve v týchto dňoch, 13.-15. novembra 2013, darovaním ľubovoľného finančného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov počas verejnej zbierky v 72 mestách a obciach Slovenska
  • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 a darovaním hodinovej mzdy v hodnote 4 eurá kedykoľvek do 31.marca 2013
  • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 alebo zavolaním na pevnú linku 14 222 počas TV šou Hodina deťom na Jednotke RTVS 8. decembra 2013
  • Zriadením trvalého alebo jednorazového bankového príkazu alebo prostredníctvom on-line formulára na www.nds.sk

Všetky podporené projekty i jednotlivé realizované aktivity si môže verejnosť pozrieť priamo v on-line aplikácii, ktorú plnia samotní grantisti v reálnom čase na www.hodinadetom.sk alebo www.nds.sk.

Na splnenie veľkých snov stačí málo od každého z nás...

V mene detí a mladých ľudí Slovenska vám srdečne ďakujeme!

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Blíži sa Národný týždeň manželstva

Zdravotní klauni prinášajú radosť a smiech do nemocníc

Počas dňa narcisov na koncert i do ZOO

Väčšina rodičov pozná dobre svoje deti

Zdravotní klauni a klaunky rozdajú v júni ešte viac smiechu