Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Informácia o presiahnutí maximálneho limitu rezíduí pirimiphos methylu v dojčenskom pokrme

subpage-img

Dňa 18.1.2011 boli Úradu verejného zdravotníctva postúpené výsledky laboratórneho vyšetrenia výrobku COOP JEDNOTA, dojčenský pokrm zeleninová polievka s kuracím mäsom a ryžou od ukončeného 6.mesiaca, 190 g, výrobca Novofruct SK, s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, Slovenská republika, dátum výroby: 4. 12. 2009, dátum minimálnej trvanlivosti: 4. 12. 2011, šarža (lot): L II. Vzorka výrobku bola odobraná v rámci úradnej kontroly.

V predmetnom výrobku bolo namerané 0,10 mg/kg rezíduí pirimiphos methylu (maximálny limit rezíduí pirimiphos methylu je 0,01 mg/kg).

Keďže sa predmetný výrobok môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby predmetný dojčenský pokrm nekupovali, už zakúpený výrobok nekonzumovali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Zdroj: ÚVZSR, www.uvzsr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Mami, vysmievajú sa mi pre moje ušká

test

Čo je "homeopatická vakcína"?

Vyrobte si mini flakón do kabelky! Konečne môžete nosiť parfum pri sebe

Aj malí drobci vedia byť skvelými tanečníkmi :)