Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Informácia o presiahnutí maximálneho limitu rezíduí pirimiphos methylu v dojčenskom pokrme

subpage-img

Dňa 18.1.2011 boli Úradu verejného zdravotníctva postúpené výsledky laboratórneho vyšetrenia výrobku COOP JEDNOTA, dojčenský pokrm zeleninová polievka s kuracím mäsom a ryžou od ukončeného 6.mesiaca, 190 g, výrobca Novofruct SK, s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, Slovenská republika, dátum výroby: 4. 12. 2009, dátum minimálnej trvanlivosti: 4. 12. 2011, šarža (lot): L II. Vzorka výrobku bola odobraná v rámci úradnej kontroly.

V predmetnom výrobku bolo namerané 0,10 mg/kg rezíduí pirimiphos methylu (maximálny limit rezíduí pirimiphos methylu je 0,01 mg/kg).

Keďže sa predmetný výrobok môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby predmetný dojčenský pokrm nekupovali, už zakúpený výrobok nekonzumovali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Zdroj: ÚVZSR, www.uvzsr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Informácia o presiahnutí maximálneho limitu rezíduí pirimiphos methylu v dojčenskom pokrme

Krásny príbeh pre Vaše detičky: O obrovskom priateľstve

4. február 2013 - Svetový deň proti rakovine

Ušite svojim deťom obal na slúchadlá. Už ich nestratia a Vy ich nebudete musieť nachádzať všade rozhádzané

Top reakcie manželov, keď im ženy oznámili, že sú tehotné...toto Vás dojme