Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Informácia o uvoľnení pozastavenej dojčenskej výživy - OVKO malinová

Pozastavený výrobok Dojčenská výživa jablková s malinami "OVKO malinová", 190 g, výrobca: Novofruct SK, s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, dátum minimálnej trvanlivosti: 03.03.2011, šarža (lot): L: II., bol dňa 12.4.2010 na základe výsledku vyšetrenia v akreditovanom laboratóriu, uvoľnený na trh.

V predmetnom výrobku bolo v akreditovanom laboratóriu namerané menej ako 0,005 mg/kg rezíduí kaptánu (maximálny limit rezíduí kaptánu pre dojčenskú a detskú výživu je 0,01 mg/kg).

V nadväznosti na uvedené, predmetný výrobok vyhovuje súčasne platným predpisom pre problematiku rezíduí pesticídov v potravinách pre dojčatá a malé deti.

Zdroj: ÚVZSR, www.uvzsr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Má vaše dieťa krivé zuby?

Mami, vysmievajú sa mi pre moje ušká

Superúčinná protilátka na neurológii! Test na pacientovi úspešný!

Ako byť modernou matkou? Buďte pre svoje deti "in" aj keď sú v puberte

Bábo venčí trpezlivého psíka. Video na rozveselenie do smutných dní :- )