Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Jasle áno či nie?

subpage-img

V niektorých rodinách hrajú hlavnú rolu finančné dôvody, inde zase obavy o dobré miesto či prerušenie kariéry. Pribudlo rodičov, pre ktorých by trojročný výpadok znamenal totálnu stratu kontaktu so svojou oblasťou. Preto vzniká otázka, či jasle nemôžu deťom uškodiť.Do materských škôl je možné "prepašovať" mladšie ako 3 ročné dieťa, ale jaslí, kde by mohli byť dvojročné a menšie deti, je málo. Veľa z nich zaniklo, no keď sa objavilo odporúčanie Európskej únie zlepšiť šance žien matiek na trhu práce, dať im širšiu možnosť voľby a vytvoriť podmienky preto, aby tretina kojencov a batoľat mohla vyrastať v jasliach, rozpútala sa búrlivá diskusia.

Čo deti a čo názor odborníkov?

Časť psychológov tvrdí, že jasle nie sú pre najmenšie deti optimálnym prostredím, že narušia úzky vzájomný vzťah s rodičom, že o dieťa bude síce po hmotnej stránke postarané, ale jeho citové potreby nemusia byť dostatočne naplnené. To sa môže negatívne prejavovať na zníženom sebavedomí, sebaistotou, agresivitou alebo problémoch s nadväzovaním kontaktov.

Detskí lekári zase varujú, že imunitný systém kojenca a batoľaťa je veľmi nezrelý a v kolektívnom zariadení hrozí ľahší prenos infekcií. Od skoršieho veku tak začne dieťa užívať antibiotiká, čo môže samozrejme zvýšiť riziko neskoršej rezistencie na ich účinnosť.

Na výhrady zdravotníkov veľa protiargumentov neexistuje, iba tie, že mimino môže nachladnúť aj pri návšteve obchodného centra s rodičom, batoľa chytí nádchu občas aj v detskom kútiku alebo materskom centre. Lenže takým situáciám sa dá jednoduchšie vyhnúť.

Toto všetko poznám z jaslí

Odborníkov, ktorí oponujú ako dieťa v jasliach trpí, je veľa. Argumentujú tým, že existuje minimálne jedna generácia ľudí, ktorí prešli takouto výchovou, ale žiadne psychické problémy neboli u nich spozorované.

Deti, ktoré navštevovali jasle sú vraj na tom lepšie čo sa týka seba-obsluhy, ako deti, ktoré ich nenavštevovali a sú závislé na matke. Jedná sa skôr o zjednodušene povedané. Postupné sociálne otužovanie, krátkodobé zvykanie si na prítomnosť inej osoby, na kontakty s inými rovesníkmi odporúčajú aj psychológovia, ktorí extra nehoria za jasle. Podľa nich by malo dieťa navštevovať detské kútiky, materské centrá, rôzne cvičenia a iné aktivity. Pri týchto činnostiach dieťa spoznáva iné deti, ich osobnosť, odlišný postup k hre, požičiavanie si hračiek či odlišnú komunikáciu. Rodič si týmto môže odpozorovať správanie svojho dieťaťa, prípadne ako je schopné kompromisu a dohody.

Prenasleduje nás minulosť?

Určitý kus pravdy je aj tvrdenie, že negatívny postoj k jasliam u odbornej i laickej verejnosti vychádza zo skúsenosti s masovou starostlivosťou kojencov a batoliat v minulom režime. Koloval aj taký vtip, že domov dôchodcov je pomsta detí rodičom za jasle :) Terajšie zariadenia sú úplne iné. O malé skupinky detí sa starajú vysokoškolsky vzdelané, empatické osoby. Vychovávateľka má na starosti tri až päť detí, každé individuálne sleduje a bežne o ňom hovorí s rodičmi. Zariadenie pripomína luxusné materské centrum. Prichádza však otázka: Je v tunajších pomeroch reálne, že slovenské jasle budú vyzerať rovnako? Veď v materských školách sa za posledné roky neustále zvyšuje počet detí na učiteľku.

Ako teda?

Pri rozhodovaní nás v dnešnej dobe ovplyvňuje množstvo faktorov, či už rodinných alebo pracovných a záleží len na nás akým smerom pôjdeme. Verím však, že všetky mamičky konajú pre svoje dieťatko len v tom najlepšom záujme :)

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Afektívne záchvaty – dôvod na paniku?

Dôležité veci, na ktoré treba myslieť, keď máte doma batoľa!

Detská izba- najobľúbenejší priestor, v ktorom vyrastáme

Jasle áno či nie?

Otecko si na česanie dcérky vymyslel skutočne kreatívny spôsob, aký by Vám ani vo sne nenapadol