Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Klauni prinesú deťom viac radosti a smiechu

subpage-img

Aj v tomto roku občianske združenie Červený Nos Clowndoctors pokračuje  s programom Niečo naviac. Nadväzuje tak na tradíciu založenú v roku 2006. V rámci tohto projektu prídu zdravotní klauni aj za deťmi do nemocníc, ktoré počas roka pravidelne nenavštevujú.

Vo februári 2010 zdravotní klauni rozveselia a potešia deti v nasledovných nemocniciach:

 • FORLIFE, n. o., Všeobecná nemocnica Komárno, detské oddelenie –  4. februára o 14.00 h
 • Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, detské oddelenie –  4. februára o 13.00 h
 • Nemocnica A. Wintera, n.o., Piešťany, detské oddelenie – 9. februára o 14.00 h
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, detské oddelenie – 10. februára o 14.00 h
 • Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, detské oddelenie – 11. februára o 14.00 h
 • Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, detské oddelenie – 16. februára o 14.00 h
 • NaP, n.o., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, detské oddelenie – 17. februára o 14.30 h
 • Nemocnica s poliklinikou, a.s., Spišská Nová Ves, detské oddelenie – 22. februára o 13.30 h
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, pediatrická klinika – 23. februára o 14.00 h
 • Detská fakultná nemocnica Košice, oddelenie detskej chirurgie – 23. februára o 15.30 h
 • Fakultná nemocnica Trenčín, pediatrická klinika – 24. februára o 14.00 h

Viac informácií na www.cervenynos.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

XXIII. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie 2010 vo Vysokých Tatrách

4. február – Svetový deň proti rakovine búra mýty a predsudky o tomto ochorení

Podpora dojčenia, Baby Friendly Hospital Initiative s účasťou svetového odborníka Dr. Jacka Newmana, FRCPC

Koncert vďaky

Týždeň proti rakovine – karcinogénne vplyvy