Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Kontrola rakoviny na Slovensku – návrhy na jej riešenie

MUDr. Miroslav Mikolášik v spolupráci s Ligou proti rakovine SR a časopisom pre EU politické záležitosti – The Parliament Magazine Vás srdečne pozývajú na tlačovú konferenciu, obed a popoludňajšiu debatu s názvom: ‘Kontrola rakoviny na Slovensku – návrhy na jej riešenie’.

Miesto konania: Hotel Arcadia, Bratislava, Slovensko

Termín podujatia: 14. október 2010

The Parliament Magazine – časopis pre EU politické záležitosti vydávaný v Bruseli uvádza v r. 2010 sériu národných debát v troch hlavných mestách EU (Londýn, Paríž, Bratislava),  aby preskúmal národné problémy súvisiace s rakovinou a vývoj situácie v rámci Európy. Odporúčania vyplývajúce z debát budú následne v decembri diskutované na európskej úrovni na bruselskom summite, ktorý sa bude zameriavať na najlepšie spôsoby, ktoré môžu rozhodujúci činitelia využiť pri stratégiách riešenia aktuálnych problémov.

Bratislavská „Round table“ diskusia sa uskutoční za podpory hostiteľa Miroslava Mikolášika, člena EU parlamentu a Ligy proti rakovine SR.

Cieľom tohto podujatia je predložiť politikom a zodpovedným činiteľom návrhy na smerovanie národnej stratégie v oblasti prevencie, včasnej diagnostiky, cielenej liečby, psychosociálnej starostlivosti a výskumu rakoviny. Prezentáciou vybraných tém je možné identifikovať oblasti, v ktorých by bola vhodná pomoc zo strany EU. Odporúčania budú uverejnené v The Parliament Magazine následne po uskutočnení tohto stretnutia.

Zdroj: Liga proti rakovine, www.lpr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Blíži sa Národný týždeň manželstva

Multikultúrna víkendovka pre deti s kardiologickým ochorením

Cirkus Paciento sa po prvý krát predstaví v Prírodných jódových kúpeľoch Číž

Deň narcisov 2012 - vyhodnotenie

Do fondu Hodiny deťom pribudne 16 705 EUR