Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Leto pokračuje a s ním aj tábory financované zo dňa narcisov

subpage-img

Od 5. do 18. augusta 2012 bude v Rajeckých Tepliciach prebiehať tábor pre 35 detských onkologických pacientov vo veku 6 až 13 rokov. Na konci leta sa po dvoch rokoch opäť uskutoční prímorský tábor v Chorvátsku. Tábory realizuje Klub Detskej Nádeje a finančné náklady hradí Liga proti rakovine z výnosu Dňa narcisov.

Cieľom táborov je umožniť detským onkologickým pacientom po liečbe načerpať nové sily, pomôcť im aspoň na chvíľu zabudnúť na ochorenie a poskytnúť priestor pre vzájomnú podporu a upevňovanie priateľstiev v kolektíve rovesníkov, ktorých spájajú spoločné skúsenosti súvisiace s liečbou na detskej onkológii.

Začiatkom augusta, od 5. do 18.8.2012, bude v RS Altan Rajecké Teplice prebiehať tábor pre 35 detí vo veku 6 až 13 rokov. V tábore budú „vládnuť“  superhrdinovia, úlohou  táborníkov bude vo forme hier prekonávať rôzne prekážky, zdolávať stanovištia a tým spoznať dôležitosť tímovej spolupráce. Deti čaká tiež výlet do Bojníc, splav plťami pod Strečnom, kúpanie v Rajeckých Tepliciach. K obľúbeným táborovým aktivitám patria: loptové hry, schovávačka, previerka trpezlivosti a zručnosti pri „stavaní“ zo zápaliek, hľadanie hesiel po lúke, hlavolamy i logické hry, výroba táborových odznakov, vilomeniny, „súboj“ s balónmi ai. Počas popoludňajšieho odpočinku bude možnosť zapojiť sa do aktivít v krúžkoch, ktoré budú zamerané na kreslenie, futbal, bedminton, spoločenské hry. Večer sa dostanú k slovu rozprávky s táborovou tematikou či spievanie táborovej hymny.

Na konci leta, od 31. augusta do 10. septembra 2012, sa bude konať prímorský pobyt v Chorvátskej Privlake. Leto pri mori bude pre 30 detí vo veku 10 až 16 rokov príležitosťou spoznať nielen okolie, ale užiť si pravú „prímorskú atmosféru“ plnú hier a zážitkov na pláži.

Okrem letných táborov pripravil Klub Detskej Nádeje aj týždňový ozdravovací pobyt pre mladých ľudí vo veku nad 18 rokov v Čičmanoch realizovaný v septembri.

Tento rok prebieha už 14-ty ročník letných táborov, ktorých sa zúčastní celkom 110 menších i dospievajúcich detských onkologických pacientov. Prvý tohtoročný pobyt pre 35 detí prebehol začiatkom júla vo Vyšnej Boci.

Liga proti rakovine vyčlenila na projekt táborov pre detských onkologických pacientov sumu 30 000 EUR. Rodičia detí neznášajú žiadne finančné náklady.

http://www.lpr.sk/aktivity,-projekty/tabory-pre-deti/

http://www.facebook.com/ligaprotirakovine

http://sk-sk.facebook.com/pages/Klub-Detskej-N%C3%A1deje/169197433126776

video z táborov na: http://youtu.be/U7ToY8hovTQ

Na Vaše otázky rada odpovie Ing. Eva Kováčová, tel: 0915 797 564, e-mail: kovacova@lpr.sk alebo Ing. Martina Slušná, tel.: 02/52 92 17 35, 0904 580 289, e-mail: slusna@lpr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Spoznaj svoje dieťa

15. ročník dňa narcisov – vyhodnotenie

Program Niečo Naviac po tretí krát v tomto roku!

Prínos Dňa narcisov 2011 - podporené projekty

Na prvý turnus relaxačných týždňoviek nastúpilo 60 pacientov