Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Liga proti rakovine

subpage-img

Liga proti rakovine je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu. Jej poslaním je realizovať programy v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam, včasného diagnostikovania, podpory účinnej liečby, starostlivosti o postihnutých, zmiernenia utrpenia a zníženia úmrtnosti na túto zákernú chorobu.

Konkrétne projekty a programy sa zameriavajú na 3 oblasti - psychosociálnu starostlivosť o pacientov; výchovu, informovanosť a prevenciu; klinické a výskumné projekty.

Psychosociálna starostlivosť o pacientov a ich rodiny je najrozsiahlejšou oblasťou pomoci LPR. Aktivity v tejto oblasti sa zameriavajú na detských aj dospelých onkologických pacientov i na celé rodiny bojujúce s diagnózou nádorového ochorenia.

Ku konkrétnym formám pomoci patria:

 • Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave na Brestovej ul. 6, v Košiciach na Paulínyho  ul. 63 i v Martine na Kukučínovej ul.2.
 • Linka pomoci a poradenská služba na t.č. 02/5296 5148 alebo 043/324 0506 s možnosťou osobného poradenstva priamo v Centrách pomoci LPR v Bratislave a Martine alebo on-line poradne na www.lpr.sk. Poradenstvo poskytujú skúsení onkológovia, sociálna sestra, liečebný pedagóg ai. Presný rozpis sa nachádza na http://www.lpr.sk/linka-pomoci/.
 • Letné i zimné tábory pre detských onkologických pacientov.
 • Rekondičné pobyty a Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov.
 • Ubytovacie zariadenie pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a v Košiciach.
 • Podpora hospicových a paliatívnych služieb.
 • Podpora svojpomocných klubov a pobočiek onkologických pacientov.
 • Finančná podpora pre onkologických pacientov a ich rodiny v hmotnej núdzi.

Výchova, informovanosť a prevencia sa zameriavajú na pacientov, mladú generáciu i širokú verejnosť. Ich cieľom je vyplniť medzery v informovaní verejnosti o onkologických ochoreniach.

K projektom zaradeným do tejto oblasti patrí:

 • Publikačná činnosť, v rámci ktorej sú každý rok publikované v niekoľkotisícovom náklade rôzne druhy informačných brožúrok a letákov zameraných na prevenciu i rady pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Tie sú bezplatne distribuované do škôl, zdravotníckych zariadení, nemocníc, a pod. Aktuálny zoznam publikácii si môžete pozrieť na http://www.lpr.sk/publikacie/.
 • Onkologická výchova je projekt realizovaný v základných a stredných školách formou nepovinného predmetu alebo krúžku už od roku 1998. Študenti sa prostredníctvom tohto predmetu nielen v škole, ale aj na pravidelných workshopoch oboznamujú s novými poznatkami v oblasti prevencie i liečby.
 • Informačné a preventívne kampane (Týždeň proti rakovine, Svetový deň proti rakovine, prostredníctvom ktorých Liga proti rakovine upozorňuje verejnosť, aby sa viac chránila pred rizikovými faktormi (stres, fajčenie, nezdravá životospráva, obezita, nedostatok pohybu), ktoré môžu mať vplyv na vznik rôznych druhov nádorových ochorení a aby včas vyhľadali lekára pri podozrivých príznakoch.

Treťou oblasťou pomoci je podpora klinických a výskumných projektov, v rámci ktorých LPR podporuje výskum na Slovensku, pomáha nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam s nevyhnutným vybavením, slúžiacim k zlepšeniu kvality života onkologických pacientov.

Ďakujeme verejnosti za možnosť uskutočňovať všetky tieto aktivity a projekty. Každý váš dar, poskytnutý Lige proti rakovine, prispeje k boju proti zákernej chorobe, ktorá sa stáva jedným z najzávažnejších zdravotných problémov sveta, Slovensko nevynímajúc.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Sonografické vyšetrenie počas tehotenstva

Superúčinná protilátka na neurológii! Test na pacientovi úspešný!

Prvý detský mobilný hospic na východe slovenska

Dve percentá z Vašej dane dokážu veľa ...

Informácia o uvoľnení pozastavenej dojčenskej výživy - OVKO malinová