Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Luk so strelami s prísavkami, MDE 57478 - MOST NEW CATENA

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Luk so strelami s prísavkami, MDE 57478 – MOST NEW CATENA

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Hračka sa skladá z luku a 3 striel s prísavným kalíškom. Zabalená je zalisovaním fólie na farebne potlačený papier tzv. blister. Na obale je uvedené označenie MOST NEW CATENA, NO. 530-1. Na zadnej strane obalu je nalepená etiketa s uvedením názvu: Detský luk, MDE 57478.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia a úrazu

Príčiny nebezpečnosti: Pri skúške ťahom sa prísavky, ktoré tvoria nárazový povrch striel, ľahko oddelili. Maximálna kinetická energia šípov vystreľovaných z luku bola vyššia ako je stanovená limitná hodnota. Ak nie je prísavka k hračke riadne pripevnená, možno predpokladať, že sa počas bežného a predvídateľného používania deťmi uvoľní. V prípade, že celá zostane v ústach, môže zablokovať dýchacie cesty v zadnej časti ústnej dutiny a hornej časti krku a spôsobiť udusenie. Tým, že z luku je možné vystreliť šípy s kinetickou energiou vyššou ako je stanovená maximálna limitná hodnota 0,5 J, predstavuje hračka riziko telesného zranenia inej osoby.

Opatrenia na ochranu trhu: Predávajúci prijal dobrovoľné opatrenie, na základe ktorého prestane predmetný druh nebezpečného výrobku predávať a formou oznamu na prevádzkovej jednotke bude informovať spotrebiteľov o predaji nebezpečného výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť. Prípad je ďalej v šetrení až k podnikateľskému subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie predmetnej nebezpečnej hračky na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Antikoncepcia CILEST 1x21, 3x21 tbl - stiahnutie z trhu

Stiahnutie z trhu TRI - REGOL 21+7 tbl obd 3x(21+7)

Nebezpečný výrobok - Detské penové puzzle 72 ks "Möbelix"

Nebezpečný výrobok - Detská plastová súprava na hranie - pištoľ, granát, obušok, hodinky, odznak "COMMANDOS"

Nebezpečný výrobok - detský hrnček s rôznym motívom