Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Materská a rodičovský príspevok 2011

subpage-img

A) Materská:

Od januára sa materská dávka vypočíta ako 60% z vymeriavacieho základu. Tak, ako existuje maximálny vymeriavací základ pre platenie nemocenských odvodov vo výške 1,5 násobku priemernej mzdy, tak aj výška materskej môže byť maximálne 60% z 1,5 násobku priemernej mzdy. Doteraz bola maximálna materská 55% z 1,5 násobku priemernej mzdy. Zvýšenie materskej sa týka aj tých mamičiek, čo ju poberajú už teraz. Sociálna poisťovňa im ju zvýši automaticky.

Okrem toho sa predĺži ochranná lehota pre tehotné ženy z 6 na 8 mesiacov (aby neprišli o nárok na materské, ak by náhodou stratili zamestnanie pred nástupom na materskú).

Predĺženie materskej:

  • z 28 týždňov na 34 týždňov, tzv. základná materská
  • z 37 týždňov na 43 týždňov pre poistenkyňu, ktorá porodila súčasne dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará,
  • z 22 týždňov na 28 týždňov pre iného poistenca, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti,
  • z 31 týždňov na 37 týždňov pre iného poistenca ktorý prevzal dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará,
  • u osamelého poistenca sa zachováva súčasné zvýhodnenie v dĺžke poskytovania materského (37 týždňov, ak porodí osamelá poistenkyňa a 31 týždňov, ak prevezme dieťa do starostlivosti osamelý poistenec).

Predlženie materskej dovolenky a obdobia poberania materského sa rovnako týka aj osobitných systémov nemocenského zabezpečenia a osobitných predpisov (napr. vojaci, policajti, sudcovia, prokurátori). A takisto platí aj pre tie matky, ktoré už na materskej sú.

Zavádza sa tiež spravodlivosť pri poskytovaní materského pre rodičov, ktorí prevzali dieťa do náhradnej starostlivosti tým, že sa predlžuje obdobie, v ktorom osoba, ktorej bolo dieťa zverené, môže poberať materské a to až do troch rokov veku dieťaťa namiesto súčasných ôsmich mesiacov veku dieťaťa. K zvereniu dieťaťa prichádza nielen u novorodencov, ale aj u starších detí, preto táto zmena bude mať pozitívny vplyv na tieto rodiny.

B) Rodičovský príspevok:

Zjednotí sa výška rodičovského príspevku na 190,10 € (v súčasnosti sú dve úrovne – 256 € a 164,22 €)

  • Rodičia, ktorým v priebehu roka 2010 vznikne nárok na vyšší rodičovský príspevok podľa súčasnej legislatívy, budú ho môcť poberať aj v ďalších rokoch – kým ich dieťa nedovŕši 20 mesiacov veku
  • Rodičia, ktorým sa narodilo súčasne viac detí, dostanú k základnej výške rodičovského príspevku 25% na každé ďalšie dieťa. Pri dvojičkách bude jeho výška 237,60 €, pri trojičkách 285,10 €, atď.
  • Umožní rodičom popri poberaní príspevku pracovať bez akýchkoľvek obmedzení. Jedinou podmienkou je zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.
  • Zvyšuje sa príspevok na starostlivosť o dieťa zo 164,22 € na 230 € mesačne.
  • Rodičovský príspevok bude naviazaný na školskú dochádzku staršieho dieťaťa. Pokiaľ školopovinné dieťa rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok, vynechá 15 vyučovacích hodín v mesiaci a to tri mesiace po sebe, rodičovský príspevok sa poberateľovi zníži o 50%.

Rodičovské príspevky sa budú valorizovať vždy k 1. januáru.

5 otázok, ako to bude vyzerať v praxi:

Práca popri rodičovskom príspevku nebude ničím obmedzená. Ani formou zamestnania, ani výškou zárobku. Rodič môže byť zamestnaný na plný úväzok, polovičný úväzok, môže začať podnikať, či pracovať na dohodu. Bude mať jedinú povinnosť v prípade, že sa stane povinne nemocensky poistenou osobou – musí sa v Sociálnej poisťovni odhlásiť z kategórie „poistenec štátu“.

 


Otázka 1: Budú môcť popri poberaní rodičovského príspevku pracovať aj tí rodičia, ktorým zostane po januári 2011 vyšší rodičovský príspevok 256 eur?

Odpoveď: Áno.


Otázka 2: Čo v prípade, ak rodič dá 2- či 2,5-ročné dieťa do škôlky? Príde o rodičovský príspevok, alebo nie?

Odpoveď: NIE, o rodičovský príspevok príde len v prípade, že požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa.


Otázka 3: Ak rodič nastúpi do zamestnania, dieťa však nejde do jasiel ani do škôlky, ale bude sa o neho starať stará mama, ktorá je na dôchodku – dostane rodič rodičovský príspevok, alebo nie?

Odpoveď: V prípade, že rodič nepožiada o príspevok na starostlivosť o dieťa, tak o rodičovský príspevok nepríde.


Otázka 4: Čo ak rodič nastúpi do zamestnania a dieťa ide k súkromnej opatrovateľke alebo do súkromných jasieľ ci do súkromnej škôlky?

Odpoveď: Nárok na rodičovský príspevok ostáva. Zanikne len v prípade, že rodič požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa.


Otázka 5: Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a ostáva doma v starostlivosti rodiča do 6 rokov veku – bude rodič poberať rodičovský príspevok v plnej výške do 6 rokov veku dieťaťa, alebo nie?

Odpoveď: Bude poberať rodičovský príspevok v plnej výške až do 6 roku veku dieťaťa.


 

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok a príspevok na dieťa od 1.1.2014

Prijatie dieťaťa s postihnutím v rodine

Rodičia všetkým zatajili, že čakajú dvojčatá. Pozrite si skvelé reakcie ich známych a rodiny, keď ich prvýkrát zbadali

Silné video s dôležitým posolstvom: Deti sa učia tomu, čo vidia

Čo je potrebné vybaviť po narodení dieťaťa?