Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Na životy a vývoj dcér majú väčší vplyv otcovia ako matky. Toto by mal vedieť každý rodič

subpage-img

Druh vzdelávania matky zohráva stále kľúčovú úlohu pri výbere povolania detí. Vo väčšine prípadov je rola matky dôležitá hlavne pre chlapcov. Nehovorí sa moc však o tom, že základným kameňom života dcér je väčšinou otec. Poďte sa pozrieť na niekoľko dôvodov, prečo je otec dôležitým človekom v živote dcéry.

Dôležitý pre emočný vývoj

Pozornosť otca a úprimná láska dáva a poskytuje dcére pocit bezpečia, pohodlia a sebavedomia. To všetko priamo ovplyvňuje ženskosť a sebavedomie, ktoré žena nutne potrebuje pre úspešný život. Pre otca je dcéra najdôležitejším stvorením, pretože v nej vidia svoju hrdosť a svetlo v očiach. Dcéra potrebuje cítiť otcovskú lásku, aby mohla správne vyrastať a považovať sa za báječnú, láskavú a zdvorilú bytosť. Ak má toto všetko dcéra, nebude mať v dospelosti strach prejaviť sa a bude neustále sršať pozitívnou energiou.

Praktická stránka

Psychologické postoje dospelej ženy v komunikácii a správaní voči mužom sú veľmi závislé na vzťahu medzi dcérou a otcom. Ak chýba dievčine otec alebo nejakým spôsobom nie je k dispozícii, je veľmi pravdepodobné, že v dospelosti bude žena zaobchádzať s mužmi ako s "cudzími ľuďmi". Vzdor, nespokojnosť, netrpezlivosť a nedostatok rešpektu voči rodičom, môže výrazne ovplyvniť finančné blaho ženy. Vzťah otca a dcéry je tu opäť veľmi dôležitý.

Potreba vzdelania a vývoja

Štúdie potvrdili, že dievčatá, ktorých otcovia sa od začiatku zaujímajú o ich vývoj, sú lepší vo vzdelávaní a v duševnom vývoji. Ukazuje sa tiež, že takéto dievčatá sú sociálne vyspelejšie. Úzka emočná blízkosť dievčat a otcov, má pozitívny vplyv na dospievajúce obdobie dcéry. Dokázalo sa tiež to, že tam, kde otec pôsobí už od začiatku, je väčšia pravdepodobnosť, že bude žiť dievča vyrovnanejší a šťastnejší život a ľahšie nájde životného partnera.

Obaja rodičia sú dôležití

V živote dieťaťa hrajú dôležitú úlohu obaja rodičia. Vývojom a pozorovaním deti napodobňujú svojich rodičov. Pomocou očného kontaktu získavajú dievčatá svoje prvé skúsenosti s mužmi. Muži sa správajú ako ochrancovia a podporovatelia a veľmi často sa stáva, že si dievča vyberie práve takého muža, ako je jej otec. Ukázalo sa, že deti si viac pamätajú, keď ich pochváli otec, lebo mnohokrát je to pre nich vzácnosť. Otcovia by teda mali venovať viac pozornosti úspechom svojich dcér, byť na ne hrdí a radovať sa z ich víťazstva.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Manželia 25 rokov pomáhajú iným: Druhý domov dali takmer 60 deťom

Matka baví ilustráciami o rodine celý svet. Má doma malých nezbedníkov

Chlapčekovi, ktorý sa narodil len s 2 % mozgu, nedávali šance na život. Dnes sa učí počítať i surfovať

Študent pomohol priviesť na svet bábätko na stanici metra

Zabudnite na beh a drepy. Stačí len 30 minút chôdze denne a toto sa stane s vaším telom v rekordnom čase