Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nebezpečný výrobok - Detský mobilný telefón Vogue Girl, NO. 143-367A

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR sa v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, nachádza výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Detský mobilný telefón Vogue Girl, NO. 143-367A

Pôvod: MADE IN CHINA (uvedené na obale)

Popis:

Plastový mobilný telefón na gombíkové batérie. Zabalený je formou blistru na farebnom kartónovom papieri s obrázkami dievčat. Na prednej strane obalu je označenie CE a číselné označenie NO. 143-367A. Na zadnej strane obalu je štítok s označením ITEM NO: 116-956.

Druh nebezpečnosti: Riziko poškodenia sluchu

Príčiny nebezpečnosti:

Pri meraní hladiny hluku bola prekročená najvyššia prípustná hodnota emisnej hladiny A akustického tlaku. Vážená emisná hladina A akustického tlaku emitovaná hračkami, ktoré sa prikladajú tesne k uchu, nesmie prekročiť hodnotu 80 dB. Pri uvedenom mobilnom telefóne bola nameraná hodnota 95,0 dB.

Opatrenia na ochranu trhu:

Z dôvodu predloženia nadobúdacieho dokladu, z ktorého nie je možné jednoznačne identifikovať predmetný nebezpečný výrobok, bolo šetrenie ukončené u predávajúceho. Predávajúci prijal dobrovoľné opatrenie, na základe ktorého nebude tieto výrobky predávať, čím zabezpečí ochranu trhu pred nebezpečnými výrobkami.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Súprava hračiek - COMMANDOS

Oznámenie k spoplatnenej stránke knihovna.sk

Nebezpečná detská zubná pasta z Poľska

Stiahnutie z trhu Detských jedálenských stoličiek Healthy Care

Nebezpečný výrobok - Formula na zotrvačník