Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nebezpečný výrobok - Formula na zotrvačník

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Formula na zotrvačník

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Plastová hračka predstavujúca formulu na zotrvačník žltej farby s rôznymi nálepkami. V kokpite formuly sa nachádza pilot červenej farby. Výrobok je zabalený do priehľadného plastového obalu, pričom spodná časť je z farebnej kartónovej podložky. Na obale je uvedené označenie CE a nápisy MOTORDOM, SUPER POWER RACING EXCEED. Na obale je umiestnený štítok s číselným označením Produkt number: NGZ 2461293.

Druh nebezpečnosti: Riziko poškodenia zdravia

Príčiny nebezpečnosti: V žltej farbe, ktorou je upravená formula, bol zistený nadlimitný obsah olova.

Opatrenia na ochranu trhu: Pri šetrení u predávajúceho sa predmetný druh nebezpečnej hračky už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Predávajúci formou oznamu na prevádzkovej jednotke zabezpečil informovanie spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti a o možnosti vrátenia. Prípad je ďalej v šetrení až k podnikateľskému subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie predmetnej nebezpečnej hračky na trh v SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Luk so strelami s prísavkami, MDE 57478 - MOST NEW CATENA

Nebezpečný výrobok - detský hrnček s rôznym motívom

Nebezpečný výrobok - sklenený pohár s dekoráciou motýľov

Nebezpečný výrobok - Plyšová kačička s prísavkou, A 418

Detský kočík Fukang