Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nebezpečný výrobok - Nočná lampička s motívom "Cars", ref. 91786 Disney PIXAR

subpage-img

Na základe overenia výrobku vykonanými skúškami, SOI oznamuje, že na trhu SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok: Nočná lampička s motívom „Cars“, ref. 91786 Disney PIXAR

Pôvod: Španielsko

Popis: Nočné svietidlo je vyrobené z plastu, tienidlo je s motívom rozprávkovej postavičky, rozmer cca výška 12,5 cm, šírka 5 cm, vyhotovenie s vypínačom, bez obalu.

Identifikácia výrobku: nálepka REF.: 91786, EXPOSITORS CARS, 8420406917863, nálepka DALBER.S.L. B-03324258, vyrazené v plaste GOYA, max 10 W, 230 V AC, 50 Hz, E 14, A-7118, označenie CE, piktogram triedy ochrany II, piktogram na domáce použitie.

Druh nebezpečnosti: Potenciálne nebezpečenstvo požiaru, popálenia a elektrického šoku.

Príčiny nebezpečnosti: Ochranné tienidlo nočného svietidla sa pri prevádzke nadmerne zahrieva. Pre spotrebiteľa hrozí riziko požiaru a popálenia pri dotyku. Svietidlo je dekorované detským motívom, ktorý môže byť pre deti atraktívny, možnosť úrazu elektrickým prúdom v prípade manipulácie dieťaťa so svietidlom, ktorý hrozí z napájacej zásuvky.

Opatrenia na ochranu trhu: Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedené výrobky. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

TRIFED sirup 100 ml

Prenosná lampa v tvare korytnačky TORT

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo s motívom "THE SIMPSONS", 91301 BART

Emotívne video slúži na zamyslenie a ako varovanie: nikdy nenechávajte svoje dieťa samé v horúcom aute! Zdieľajte

Význam hlásenia nežiaducich účinkov liekov