Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo do sieťových zásuviek DISNEY PLUG-IN NIGHT LIGHT, PLUG. REF. No. 6732/EU, No. 6732

subpage-img

Na základe overenia výrobku vykonanými skúškami, SOI oznamuje, že na trhu SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok: Nočné svietidlo do sieťových zásuviek DISNEY PLUG-IN NIGHT LIGHT, PLUG REF. No. 6732/EU, No. 6732

Pôvod: Čína

Popis: Nočné svietidlo je vyrobené z bieleho plastu, predná strana je s motívom rozprávkovej postavičky, inštaluje sa priamym zasunutím do zásuvky.

Identifikácia výrobku: na prednej strane výrobku sú vyobrazené kreslené postavičky MICKY MOUSE, pes PLUTO a káčer DONALD, na zadnej strane výrobku sú uvedené nasledovné údaje: 230 V ~ 50 Hz, 0,5 W, označenie CE, NEON NIGHT LIGHT, MADE IN CHINA, S, GS, 07, c, NEW NIGHT, NNL – 20 P, F, piktogram triedy ochrany II.

Druh nebezpečnosti: Potenciálne nebezpečenstvo požiaru a elektrického šoku.

Príčiny nebezpečnosti: Materiál, z ktorého je svietidlo vyrobené, nie je odolný voči teplu a ohňu, riziko deformácie materiálu a následne riziko prístupu k živým častiam svietidla. Možné riziko vzniku požiaru. Svietidlo je dekorované detským motívom, ktorý môže byť pre deti atraktívny, možnosť úrazu elektrickým prúdom v prípade manipulácie dieťaťa so svietidlom, ktorý hrozí z napájacej zásuvky.

Opatrenia na ochranu trhu: Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedené výrobky. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny. Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - sklenený pohár s dekoráciou motýľov

Rady spotrebiteľom pri nákupe a používaní zakúpenej zábavnej pyrotechniky

Význam očkovania proti chrípke - chrípková sezóna 2010-2011

Nebezpečný výrobok - Detský kombinovaný kočík Em-jot Treeco

Nebezpečný výrobok - Detská plastová súprava na hranie - pištoľ, granát, obušok, hodinky, odznak "COMMANDOS"