Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo do sieťových zásuviek NIGHT LIGHT EP 1300

subpage-img

Na základe overenia výrobku vykonanými skúškami SOI oznamuje, že na trhu SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok: Nočné svietidlo do sieťových zásuviek NIGHT LIGHT EP 1300

Pôvod: Čína

Popis: Nočné svietidlo je vyrobené z bieleho plastu, vyhotovené s vypínačom, inštaluje sa priamym zasunutím do zásuvky.

Identifikácia výrobku: CA, Night Light, QS-05, 240 V~, 50 HZ, Max. 7 W, E 12, CE, symbol tr. II, symbol určenia použitia v interiéri.

Druh nebezpečnosti: Potenciálne nebezpečenstvo požiaru a elektrického šoku.

Príčiny nebezpečnosti: Materiál, z ktorého je svietidlo vyrobené, nie je odolný voči teplu a ohňu, riziko deformácie materiálu a následne riziko prístupu k živým častiam svietidla. Možné riziko vzniku požiaru. Svietidlo je dekorované detským motívom, ktorý môže byť pre deti atraktívny, možnosť úrazu elektrickým prúdom v prípade manipulácie dieťaťa so svietidlom, ktorý hrozí z napájacej zásuvky.

Opatrenia na ochranu trhu: Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedené výrobky. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny. Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - Plastové lietadlo - triedič tvarov, Airplane NO.815

Nebezpečná detská zubná pasta z Poľska

Policajná sada - POWER POLICE WINS

Stiahnutie z trhu - Paralen Grip chrípka a bolesť

Prenosná lampa v tvare slimáka SNL