Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo do sieťových zásuviek RUM LUX, s. r. o., DY-XYD4B 01

subpage-img

Na základe overenia výrobku vykonanými skúškami SOI oznamuje, že na trhu SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok: Nočné svietidlo do sieťových zásuviek RUM LUX, s. r. o., DY-XYD4B 01

Pôvod: Poľsko

Popis: Nočné svietidlo je vyrobené z bieleho plastu, predná strana je s motívom rozprávkovej postavičky, inštaluje sa priamym zasunutím do zásuvky.

Identifikácia výrobku: na výrobku sú uvedené nasledovné údaje: RUM-LUX DY-XYD4B 01, NOCNA LAMPKA, AC 230 – 240, 50 Hz, označenie CE.

Druh nebezpečnosti: Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.

Príčiny nebezpečnosti: Materiál, z ktorého je svietidlo vyrobené, nie je odolný voči teplu, riziko deformácie materiálu a následne riziko prístupu k živým častiam svietidla. Svietidlo je dekorované detským motívom, ktorý môže byť pre deti atraktívny, možnosť úrazu elektrickým prúdom, v prípade manipulácie dieťaťa so svietidlom, ktorý hrozí z napájacej zásuvky.

Opatrenia na ochranu trhu: Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedené výrobky. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Oznámenie k spoplatnenej stránke knihovna.sk

Stiahnutie z trhu TRI - REGOL tbl. obd 3x21

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo s motívom "THE SIMPSONS", 91301 BART

Antikoncepcia CILEST 1x21, 3x21 tbl - stiahnutie z trhu

Nebezpečná detská zubná pasta z Poľska