Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo s motívom "FINDING NEMO", ref.: 91906

subpage-img

Na základe overenia výrobku vykonanými skúškami, SOI oznamuje, že na trhu SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok: Nočné svietidlo s motívom „FINDING NEMO“, ref.: 91906

Pôvod: Španielsko

Popis: Nočné svietidlo je vyrobené z plastu, tienidlo je s motívom rozprávkovej postavičky, rozmer cca výška 12,5 cm, šírka 5 cm, vyhotovenie s vypínačom, bez obalu.

Identifikácia výrobku: nálepka REF.: 91906, EXPOSITOR QUITAMIEDOS NEMO, 8420406919065, nálepka DALBER.S.L. B-03324258, nálepka s nápisom ETS Germany a LVD tested, vyrazené v plaste GOYA, max 10 W, 230 V AC, 50 Hz, E 14, A-7111, označenie CE, piktogram triedy ochrany II, piktogram na domáce použitie.

Druh nebezpečnosti: Potenciálne nebezpečenstvo požiaru, popálenia a elektrického šoku.

Príčiny nebezpečnosti: Ochranné tienidlo nočného svietidla sa pri prevádzke nadmerne zahrieva. Pre spotrebiteľa hrozí riziko požiaru a popálenia pri dotyku. Svietidlo je dekorované detským motívom, ktorý môže byť pre deti atraktívny, možnosť úrazu elektrickým prúdom v prípade manipulácie dieťaťa so svietidlom, ktorý hrozí z napájacej zásuvky.

Opatrenia na ochranu trhu: Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedené výrobky. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny. Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - detský kočík BeBetto Joker, typ/model: Joker

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo do sieťových zásuviek DISNEY PLUG-IN NIGHT LIGHT, PLUG. REF. No. 6732/EU, No. 6732

Stiahnutie z distribúcie lieku VIGANTOL

Nebezpečný výrobok - Detský mobilný telefón Vogue Girl, NO. 143-367A

Oznámenie k spoplatnenej stránke knihovna.sk