Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo TIAOGUANGDENG No.1

subpage-img

Na základe overenia výrobku vykonanými skúškami, SOI oznamuje, že na trhu SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok: Nočné svietidlo TIAOGUANGDENG No.1

Pôvod: Čína

Popis: Nočné svietidlo je vyrobené z bieleho plastu, vyhotovenie s vypínačom, bez obalu.

Identifikácia výrobku: na výrobku nie sú žiadne identifikačné údaje, na obale označenie TIAOGUANGDENG, na hornej časti obalu GUANG LI DIAN QI, na jednej zo strán obalu označeni 110 V – 240 V, 2,5 W – 8 W a anglický text o charakteristike výrobku.

Druh nebezpečnosti: Potenciálne nebezpečenstvo požiaru a elektrického šoku.

Príčiny nebezpečnosti: Materiál, z ktorého je vyrobené svietidlo, nie je dostatočne odolný voči teplu a ohňu, riziko deformácie materiálu svietidla vplyvom teploty, následne prístup k živým častiam a možnosť vzniku požiaru.

Opatrenia na ochranu trhu: Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedené výrobky. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny. Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo TIAOGUANGDENG No.1

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo s motívom "THE SIMPSONS", 91301 BART

Stiahnutie z trhu Detských jedálenských stoličiek Healthy Care

Nebezpečný výrobok - Detská plastová súprava na hranie - pištoľ, granát, obušok, hodinky, odznak "COMMANDOS"

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo s motívom "FINDING NEMO", ref.: 91906