Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nebezpečný výrobok - Plastové lietadlo - triedič tvarov, Airplane NO.815

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Plastové lietadlo – triedič tvarov, Airplane NO.815

Pôvod: Made in China (uvedené na papierovej etikete)

Popis: Plastové lietadlo s dvomi kolieskami a znázornenými očami má po bokoch otvory, do ktorých môže dieťa vkladať časti rôznych geometrických tvarov, čím si rozvíja svoju zručnosť. Na vrchnej časti lietadla je samolepka s nápisom Airplane NO.815. Hračka je balená do plastového sieťového vrecka, na ktorom je pripevnená papierová etiketa. Na etikete je označenie CE a nalepený štítok s údajom Hračka – Lietadlo.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti: Jednotlivé diely – geometrické tvary úplne zapadli do valca na malé časti, čím predstavujú pre dieťa riziko zadusenia. Pri skúške ťahom sa z lietadla oddelili obidve kolieska, ktoré tiež predstavujú malé časti a pri bežnom a predvídateľnom spôsobe správania sa malých detí, ktoré majú zvyk vkladať veci do úst, nie je možné vylúčiť riziko zadusenia pri prehltnutí alebo vdýchnutí týchto malých častí.

Opatrenia na ochranu trhu: Predávajúcemu, ktorý je zároveň distribútorom uvedenej nebezpečnej hračky na trh SR, bol uložený zákaz predaja na výrobky, ktoré sa v čase kontroly nachádzali v ponuke pre spotrebiteľa. Následne mu boli uložené záväzné pokyny stiahnuť nebezpečné výrobky od svojich odberateľov a informovať o nebezpečnosti predmetnej hračky spotrebiteľov. Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Oznámenie k ďalším spoplatneným stránkam

Nebezpečný výrobok - Detský mobilný telefón Vogue Girl, NO. 143-367A

Stiahnutie z distribúcie lieku VIGANTOL

Plastová pištoľ v puzdre so strelami s prísavným kalíškom - POLICE GUN

Stiahnutie z trhu - Paralen Grip chrípka a bolesť