Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nebezpečný výrobok - Sada hrkálok - BABY RATTLES

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.Ide o nasledovnú hračku: Sada hrkálok - BABY RATTLES

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Plastové hrkálky v počte 5 kusov znázorňujúce zvieratká, chodidlo a hviezdičku. Zabalené sú do plastového priehľadného vrecka uzatvoreného papierovou farebne potlačenou sponou s obrázkami hrkálok a malého dieťatka. Na papierovej spone je názov BABY RATTLES aj označenie CE.

Na uzatváracej spone sú nalepené štítky, pričom na jednom je uvedené číselné označenie NO. 5314A a na druhom je údaj: produkt number: NGZ 693219

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti: Tri hrkálky (okrem chodidla a hviezdičky) nespĺňajú požiadavky na tvar a veľkosť určitých hračiek. Ich geometrický tvar a veľkosť je taká, že vyčnievajú mimo základne skúšobnej šablóny. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie malých detí, nie je možné vylúčiť riziko upchatia úst prípadne dýchacej trubice dieťaťa.

Opatrenia na ochranu trhu: Kontrolovanej osobe – distribútorovi, ktorý je zodpovedný za uvedenie tohto nebezpečného výrobku na trh SR, boli uložené záväzné pokyny: neuvádzať na trh SR nebezpečné výrobky, stiahnuť predmetné nebezpečné výrobky z trhu a informovať o nebezpečnom výrobku spotrebiteľskú verejnosť formou oznamu na PJ ako aj vo verejnoprávnych elektronických médiách.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Antikoncepcia CILEST 1x21, 3x21 tbl - stiahnutie z trhu

Prenosná lampa v tvare slimáka SNL

Nebezpečný výrobok - nočné svietidlo do sieťových zásuviek Ante

Oznámenie k ďalším spoplatneným stránkam

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo do sieťových zásuviek DISNEY PLUG-IN NIGHT LIGHT, PLUG. REF. No. 6732/EU, No. 6732