Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nebezpečný výrobok - Sada plastových hrkálok Baby Love Play Set

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Sada plastových hrkálok - Baby Love Play Set

Pôvod: Made in China (uvedené na pripojenej spone)

Popis: Detská sada sa skladá zo 7 kusov hrkálok, ktoré sú zabalené do plastového priehľadného obalu s pripojenou farebne potlačenou sponou, na ktorej je obrázok malého dieťatka, všeobecný názov výrobku Baby Love Play Set a označenie CE. Na zadnej strane papierovej spony je nalepený štítok s označením A2147 a na malom štítku je ďalšie číselné označenie NO:326-26.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti: Hrkálky v tvare hviezdy a gitary vyčnievajú zo skúšobnej šablóny, čím nespĺňajú požiadavky na tvar a veľkosť hračiek, ktoré sú určené pre deti, ktoré nevedia sedieť bez opory. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie týchto malých detí, nie je možné vylúčiť riziko upchatia úst, prípadne dýchacej trubice.

Opatrenia na ochranu trhu: Šetrenie bolo ukončené u predávajúceho, z dôvodu nepredloženia relevantného nadobúdacieho dokladu. Boli mu uložené záväzné pokyny zabezpečiť, aby sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali len bezpečné výrobky a informovať spotrebiteľskú verejnosť o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Otázky a odpovede ohľadne stiahnutia TRI-REGOLu z trhu

Riziko infekcií pri kúpaní

Nebezpečný výrobok - nočné svietidlo do sieťových zásuviek Ante

Nebezpečný výrobok - Detská plastová gitara "Xin Anda", HK - 952, Electronic try me 10 Sounds

Nebezpečný výrobok - Plastové lietadlo - triedič tvarov, Airplane NO.815