Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Pištoľ laserová GUN LASER SHARE

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Pištoľ laserová GUN LASER SHARE

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Plastová hračka – pištoľ s laserovým zameriavačom. Zabalená je v priehľadnom plastovom vrecku, uzatvorenom papierovou, farebne potlačenou sponou. Na prednej strane papierovej spony je nápis GUN LASER SHARE a nalepený štítok s uvedením PLAST HRACKY. Na zadnej strane je číselné označenie NO: 688-1 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti: Riziko poškodenia zraku

Príčiny nebezpečnosti: Meraním laserového žiarenia bolo zistené, že namerané hodnoty priamych sústredených lúčov nie sú v súlade s limitnou hodnotou expozície oka laserovým žiarením pre dlhú dobu expozície.

Opatrenia na ochranu trhu: V čase šetrenia sa uvedený druh nebezpečnej hračky na prevádzkovej jednotke už nenachádzal. Predávajúci prijal dobrovoľné opatrenie, na základe ktorého informoval spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku formou oznamu na dostupnom mieste prevádzkovej jednotky s tým, že umožní spotrebiteľom tento výrobok vrátiť späť, pričom mu bude vrátená kúpna cena výrobku. Prípad je ďalej v šetrení až k podnikateľskému subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie predmetnej nebezpečnej hračky na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Detské pletené papučky v tvare včielky "okay baby" "KIK"

Nebezpečný výrobok - Formula na zotrvačník

Výskyt epidémie osýpok v Európe - Aktuálne informácie

Stiahnutie z trhu TRI - REGOL tbl. obd 3x21

Emotívne video slúži na zamyslenie a ako varovanie: nikdy nenechávajte svoje dieťa samé v horúcom aute! Zdieľajte