Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Pištoľ a terč so strelami s prísavným kalíškom, GUARDEE

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Pištoľ + Terč so strelami s prísavným kalíškom, GUARDEE

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Hračka obsahuje pištoľ, terč a 6 striel s prísavným kalíškom. Zabalená je zalisovaním priehľadnej fólie na farebne potlačený papier tzv. blister. Na prednej strane obalu je uvedené označenie CE a názov S.W.A.T, GUARDEE. Na nalepenom štítku je uvedený názov PIŠTOĽ + TERČ 1354 354 353 541. Na zadnej strane obalu je nalepený štítok s uvedením názvu HRAČKY, SE208.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti: Strely s prísavkami nespĺňajú požiadavku na minimálnu dĺžku 57 mm, ktorá bola stanovená na základe toho, aby dĺžka striel bola dostačujúca na to, aby sa strely dali vybrať, keď zablokujú dýchacie cesty.

Opatrenia na ochranu trhu: Šetrením u predávajúceho bolo zistené, že predmetná hračka sa už v ponuke pre spotrebiteľa nenachádzala. Predávajúci prijal dobrovoľné opatrenie, na základe ktorého bude spotrebiteľov informovať o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť. Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - Detský kombinovaný kočík Em-jot Treeco

Nebezpečný výrobok - Penové puzzle na podlahu EVA PUZZLE MATS, YX-10-6

Nebezpečná detská zubná pasta z Poľska

Nebezpečný výrobok - Formula na zotrvačník

Základné zásady pri vrátení nebezpečného výrobku