Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Policajná sada - POWER POLICE WINS

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Hračka obsahuje 6 pištolí, 15 striel s prísavným kalíškom, 2 kompasy a 3 policajné odznaky. Zabalená je zalisovaním priehľadnej fólie na farebne potlačený papier tzv. blister. Na obale je uvedené označenie CE a nápisy POWER POLICE WINS, SUPERIOR POWERFUL.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti: Pri skúške ťahom sa prísavky, ktoré tvoria nárazový povrch striel, ľahko oddelili. Ak nie je prísavka k hračke riadne pripevnená, možno predpokladať, že sa počas bežného a predvídateľného používania deťmi uvoľní. V prípade, že celá zostane v ústach, môže zablokovať dýchacie cesty v zadnej časti ústnej dutiny a hornej časti krku a spôsobiť udusenie.

Opatrenia na ochranu trhu: Predávajúcemu, ktorý je zároveň distribútorom predmetnej hračky na trh SR, bol daný zákaz predaja predmetnej hračky už pri odbere vzorky z dôvodu neplnenia informačných povinností. Pri následnom šetrení mu boli uložené záväzné pokyny zabezpečiť, aby sa v ponuke pre spotrebiteľa nenachádzal uvedený nebezpečný výrobok, oznamom na prevádzkovej jednotke ako aj formou elektronických médií informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Oznámenie k spoplatnenej stránke knihovna.sk

Stiahnutie z distribúcie lieku VIGANTOL

Detský kočík Fukang

Oznámenie k ďalším spoplatneným stránkam

Otázky a odpovede ohľadne stiahnutia TRI-REGOLu z trhu