Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Policajná sada - POWER POLICE WINS

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Hračka obsahuje 6 pištolí, 15 striel s prísavným kalíškom, 2 kompasy a 3 policajné odznaky. Zabalená je zalisovaním priehľadnej fólie na farebne potlačený papier tzv. blister. Na obale je uvedené označenie CE a nápisy POWER POLICE WINS, SUPERIOR POWERFUL.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti: Pri skúške ťahom sa prísavky, ktoré tvoria nárazový povrch striel, ľahko oddelili. Ak nie je prísavka k hračke riadne pripevnená, možno predpokladať, že sa počas bežného a predvídateľného používania deťmi uvoľní. V prípade, že celá zostane v ústach, môže zablokovať dýchacie cesty v zadnej časti ústnej dutiny a hornej časti krku a spôsobiť udusenie.

Opatrenia na ochranu trhu: Predávajúcemu, ktorý je zároveň distribútorom predmetnej hračky na trh SR, bol daný zákaz predaja predmetnej hračky už pri odbere vzorky z dôvodu neplnenia informačných povinností. Pri následnom šetrení mu boli uložené záväzné pokyny zabezpečiť, aby sa v ponuke pre spotrebiteľa nenachádzal uvedený nebezpečný výrobok, oznamom na prevádzkovej jednotke ako aj formou elektronických médií informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Luk so strelami s prísavkami, MDE 57478 - MOST NEW CATENA

Zoznam nebezpečných výrobkov - detské kočíky

Emotívne video slúži na zamyslenie a ako varovanie: nikdy nenechávajte svoje dieťa samé v horúcom aute! Zdieľajte

Nebezpečný výrobok - detský kočík BeBetto Joker, typ/model: Joker

Nebezpečný výrobok - Nočná lampička s motívom "Cars", ref. 91786 Disney PIXAR