Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Prenosná lampa v tvare korytnačky TORT

subpage-img

Na základe overenia výrobku vykonanými skúškami, SOI oznamuje, že na trhu SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok: Prenosná lampa v tvare korytnačky TORT

Pôvod: neznámy

Popis: Prenosná lampa v tvare korytnačky pozostáva z podstavca vyrobeného z materiálu imitujúceho kov a skleneného krytu v tvare korytnačieho panciera. V zadnej časti v priestore pod chvostom je situovaný sieťový prívod. Na sieťovom prívode je vypínač a tento je ukončený vidlicou.

Identifikácia výrobku: Na výrobku je štítok, na ktorom sú nasledovné údaje: UNICON, Model: TORT, 230V ~ 50Hz, MAX. 25 W, symbol dvojitej izolácie, označenie CE, INDOOR USE ONLY.

Druh nebezpečnosti: Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku a popálenia.

Príčiny nebezpečnosti: Kryt svietidla, poskytujúci ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, nie je spoľahlivo zabezpečený, aby sa pri používaní neuvoľnil, tienidlo svietidla pri prevádzke dosahuje nebezpečné hodnoty teploty.

Opatrenia na ochranu trhu: Kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedené výrobky, stiahne ich z trhu, oznámi nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - Sada plastových hrkálok Baby Love Play Set

Policajná sada - POWER POLICE WINS

Význam hlásenia nežiaducich účinkov liekov

Nebezpečný výrobok - nočné svietidlo do sieťových zásuviek Ante

Stiahnutie z distribúcie lieku VIGANTOL