Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Prenosná lampa v tvare slimáka SNL

subpage-img

Na základe overenia výrobku vykonanými skúškami, SOI oznamuje, že na trhu SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok: Prenosná lampa v tvare slimáka SNL

Pôvod: neznámy

Popis: Prenosná lampa v tvare slimáka pozostáva z podstavca vyrobeného z materiálu imitujúceho kov a skleneného krytu v tvare slimačej ulity. V zadnej časti je situovaný sieťový prívod. Na sieťovom prívode je vypínač a tento je ukončený vidlicou

Identifikácia výrobku: Na výrobku je štítok, na ktorom sú nasledovné údaje: UNICON, Model: SNL, 230V ~ 50Hz, MAX. 25 W, symbol dvojitej izolácie, označenie CE, INDOOR USE ONLY.

Druh nebezpečnosti: Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku a popálenia.

Príčiny nebezpečnosti: Kryt svietidla, poskytujúci ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, nie je spoľahlivo zabezpečený, aby sa pri používaní neuvoľnil, tienidlo svietidla pri prevádzke dosahuje nebezpečné hodnoty teploty.

Opatrenia na ochranu trhu: Kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedené výrobky, stiahne ich z trhu, oznámi nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Luk so strelami s prísavkami, MDE 57478 - MOST NEW CATENA

TRIFED sirup 100 ml

Nebezpečný výrobok - detský kočík BeBetto Joker, typ/model: Joker

TRIFED EXPECTORANT sirup 100 ml

Nebezpečný výrobok - Detský kombinovaný kočík Em-jot Treeco