Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Prenosná lampa v tvare slimáka SNL

subpage-img

Na základe overenia výrobku vykonanými skúškami, SOI oznamuje, že na trhu SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok: Prenosná lampa v tvare slimáka SNL

Pôvod: neznámy

Popis: Prenosná lampa v tvare slimáka pozostáva z podstavca vyrobeného z materiálu imitujúceho kov a skleneného krytu v tvare slimačej ulity. V zadnej časti je situovaný sieťový prívod. Na sieťovom prívode je vypínač a tento je ukončený vidlicou

Identifikácia výrobku: Na výrobku je štítok, na ktorom sú nasledovné údaje: UNICON, Model: SNL, 230V ~ 50Hz, MAX. 25 W, symbol dvojitej izolácie, označenie CE, INDOOR USE ONLY.

Druh nebezpečnosti: Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku a popálenia.

Príčiny nebezpečnosti: Kryt svietidla, poskytujúci ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, nie je spoľahlivo zabezpečený, aby sa pri používaní neuvoľnil, tienidlo svietidla pri prevádzke dosahuje nebezpečné hodnoty teploty.

Opatrenia na ochranu trhu: Kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedené výrobky, stiahne ich z trhu, oznámi nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Kontrola hračiek so strelami s prísavným kalíškom

Nebezpečný výrobok - Plastové lietadlo - triedič tvarov, Airplane NO.815

Súprava hračiek - COMMANDOS

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo TIAOGUANGDENG No.1

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo do sieťových zásuviek DISNEY PLUG-IN NIGHT LIGHT, PLUG. REF. No. 6732/EU, No. 6732