Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Prínos Dňa narcisov 2011 - podporené projekty

subpage-img

Liga proti rakovine realizuje a financuje z výnosu Dňa narcisov projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych, programy v oblasti prevencie, podporuje klinické a výskumné projekty. Prostredníctvom financií venovaných zdravotníckym zariadeniam na konkrétne projekty podporuje zlepšovanie diagnostiky, liečby a zmierňovania následkov onkologických ochorení na Slovensku.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Leto pokračuje a s ním aj tábory financované zo dňa narcisov

Jubilejný 15. ročník dňa narcisov – výsledok na Slovensku

Svetový deň proti rakovine

Spoznaj svoje dieťa

Relaxačné týždňovky a rekondičné pobyty Ligy proti rakovine aj v septembri