Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Prínos Dňa narcisov 2011 - podporené projekty

subpage-img

Liga proti rakovine realizuje a financuje z výnosu Dňa narcisov projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych, programy v oblasti prevencie, podporuje klinické a výskumné projekty. Prostredníctvom financií venovaných zdravotníckym zariadeniam na konkrétne projekty podporuje zlepšovanie diagnostiky, liečby a zmierňovania následkov onkologických ochorení na Slovensku.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Program Niečo Naviac po tretí krát v tomto roku!

Spoznaj svoje dieťa

Počas dňa narcisov na koncert i do ZOO

Prijmite kvietok nádeje.... 12. apríla 2013 – na Deň narcisov

Tábory pre detských onkologických pacientov podporené zo dňa narcisov