Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Príspevok pri narodení dieťaťa a daňový bonus na rok 2018

subpage-img

Príspevok pri narodení dieťaťa je určený na pokrytie výdavkov spojených s narodením dieťaťa. Pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa tvorí príspevok 829,86 €, na ktoré má rodič nárok, ak sa dieťa minimálne dožilo 28. dní. Pri narodení dvojičiek či viacerých detí sa na príspevok zvyšuje o 75,69 na každé dieťa.

Po štvrtom a každom ďalšom dieťati sa vyplácaný príspevok znižuje na 151,37 . Podmienkou vyplatenia príspevku je trvalý pobyt rodiča dieťaťa na Slovensku.

Príspevok pri narodení viacerých detí

Ak sa vám narodili trojičky alebo viac detí súčasne, alebo dvojičky v priebehu dvoch rokov, máte nárok na príspevok, ktorý sa poskytuje raz ročne až do 15. roku dieťaťa. Výška príspevku je 110,36 € na jedno dieťa.

Prečítajte si aj: Materská dovolenka a rodičovský príspevok

Daňový bonus

Pracujúci rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa, má nárok požiadať o vyplácanie daňového bonusu. Nárok naň má vtedy, ak za rok zarobil minimálne šesťnásobok minimálnej mzdy.

  1. bonus na jedno nezaopatrené dieťa 21,56
  2. bonus na dve nezaopatrené deti 43,12
  3. bonus na tri nezaopatrené deti 64,68

Pri žiadosti o príspevky využite internetovú stránku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež Sociálnej poisťovne, kde sú dostupné všetky potrebné formuláre a bližšie informácie, ktoré ako nárokujúci potrebujete poznať. Zároveň tu nájdete aj všetky novinky, ktoré vás pri vyplácaní príspevkov čakajú.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Tento víkend podujatie Bratislava pre všetkých - nezabudli ste?

Pýtali sa detí, čo znamená podľa nich láska. Ich odpovede vás dostanú!

Máte starosť o srdce vášho manžela? Kúpte mu psa, radí nový výskum

Školská integrácia

Pripravované zmeny pri vyplácaní rodičovského príspevku