Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Rady spotrebiteľom pri nákupe a používaní zakúpenej zábavnej pyrotechniky

Slovenská obchodná inšpekcia pri kúpe a používaní zábavnej pyrotechniky spotrebiteľom odporúča:

 • kupujte len pyrotechnické výrobky označené:
  • stupňom (triedou), alebo kategóriou nebezpečenstva,
  • návodom na používanie a ničenie zlyhaných výrobkov,
 • pri kúpe si vždy vyžiadajte doklad o kúpe,
 • kupujte pyrotechnické výrobky len v pôvodnom a nepoškodenom balení,
 • nerozbaľujte pyrotechnické výrobky v ponuke na predajnej ploche,
 • neskúšajte pyrotechnické predmety ich zapaľovaním v predajni,
 • nepoužívajte pyrotechniku po uplynutí doby použiteľnosti,
 • požiadajte predavača o vysvetlenie správnej manipulácie s pyrotechnickým výrobkom, pre tento účel sa pri predaji pyrotechniky vyžaduje prítomnosť odborne spôsobilého predavača,
 • dodržujte návod na používanie a ničenie zlyhaných pyrotechnických výrobkov,
 • dodržujte základné pravidlá skladovania pyrotechnických predmetov - skladujte ich v suchu, pri teplote do 40°C, oddelene od horľavých a ľahko zápalných látok,
 • dbajte, aby ste pri zapaľovaní pyrotechnických predmetov boli v bezpečnej vzdialenosti od pyrotechnického predmetu,
 • v prípade, že ste blízko zapáleným pyrotechnickým predmetom, chráňte si zrak pred iskrami resp. možným rozprsknutím pyrotechnickej zlože,
 • zabráňte pohybu malých detí v blízkosti odpaľovaných pyrotechnických predmetov,
 • neodpaľujte pyrotechnické predmety v uzatvorených priestoroch, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a pri šport. podujatiach.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Stiahnutie z trhu TRI - REGOL tbl. obd 3x21

Nebezpečný výrobok - Nočná lampička s motívom "WINNIE THE POOH", ref. 91666 Disney

Kontrola hračiek so strelami s prísavným kalíškom

Stiahnutie z trhu TRI - REGOL 21+7 tbl obd 3x(21+7)

Pištoľ laserová GUN LASER SHARE