Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Spoznaj svoje dieťa

subpage-img

„Spoznaj svoje dieťa“ je názov kampane, ktorú spúšťa Nadácia pre deti Slovenska pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, aby prostredníctvom edukačnej kampane upozornila na potreby detí na Slovensku. Kampaň bude trvať od dnešného dňa. 30. mája do 30. júna 2014 a sprevádzať ju budú rôzne aktivity zamerané na rodičov.Čím chceš byť je azda najčastejšie otázka, ktorú dospelí kladú deťom už od útleho veku. Medzi odpoveďami najčastejšie nájdeme profesie lekárov, učiteľov, herecov alebo moderátorov.

„Z rozhovorov s deťmi a psychológmi vyplynulo, že veľa rodičov núti byť deti tým, čím nechcú byť a často si na deťoch napĺňajú svoje nezrealizované predstavy,“ predstavuje tému tohtoročnej edukačnej kampane PR špecialista Nadácie pre deti Slovenska Jaro Krafka.

To, že to rodičia niekedy s výchovou preháňajú si myslí aj školská psychologička a pedagogička na Katedre pedagogických štúdií na Trnavskej univerzite Miroslava Adamík Šimegová, „Niekedy rodičia ťažšie prijímajú úroveň schopností vlastných detí, čo následne  vedie k tomu, že s dieťaťom trošku experimentujú. Pokúšajú sa ho umiestniť na rôzne záujmové činnosti a nie vždy to musí korešpondovať s jeho skutočnými záujmami .“ Podľa pedagóga z Katedry pedagogických štúdií na Trnavskej univerzite Martina Brestovanského sa často stáva, že sa rodičia zameriavajú iba na vybrané talenty. „Zaujíma ich či vie spievať alebo tancovať. Ale existujú mnohé, aj skryté, talenty. Napríklad, že dieťa vie veľmi rýchlo povedať pointu vlastnej myšlienky. A aj to je druh talentu, ktorý možno ďalej rozvíjať.“

Problémom často býva, že rodičia sú viac a viac zaťažovaní pracovními povinnosťami a nestíhajú vymýšľať pre deti rôzne aktivity, počas ktorých by zistili čo ich dieťa skutočne chce. Martin Brestovanský  ďalej upozorňuje, aby sa rodičia príliš nespoliehali na fenomén školského spoznávania. „Keď dieťa nastúpi na základnú školu, úplne sa mu otočí svet a je hodnotené iba v úzkej oblasti, ktorá vyhovuje nášmu školskému systému. Rodič namiesto toho, aby svoje dieťa spoznával sa identifikuje s tým, čo mu tvrdí škola.“

Spoločnosť sa mení a menia sa i naše deti v nej. Nie sú také, ako sme boli my, keď sme boli malí. Sú samostatnejšie, istejšie, majú veľký potenciál, denne čelia meniacim sa vzťahom i hodnotám. Pri správnej podpore vedia veľmi presne formulovať svoje požiadavky, pomenovať svoje potreby, hľadať a navrhovať adekvátne, často invenčne a veľmi kreatívne riešenia, ako aj zapojiť sa do ich praktickej realizácie. Podpora ich jedinečnej osobnosti je spôsob ako pripraviť na život a urobiť z neho človeka, ktorý bude pevne stáť na nohách a zároveň kráčať v živote za svojimi snami. „Chceme rodičom povedať, aby brali deti také, aké sú, dávali im dostatok podnetov na rozvoj. Ak chce byť dieťa huslistom, aby ho nenútili do futbalu, aby sa mu dostatočne venovali,“ konštatuje Jaro Krafka.

Aj preto Nadácia pre deti Slovenska spolu s odborníkmi pripravila edukačnú kampaň, ktorá bude trvať počas mesiaca jún. Kampaň je nasmerovaná najmä do on-line prostredia, jej súčasťou je webová stránka www.spoznajsvojedieta.nds.sk, kde si rodičia budú môcť otestovať, či svoje dieťa poznajú. Je to veľmi jednoduché, stačí vyplniť interaktívny dotazník umiestnený na stránke.

Súčasťou stránky sú však i odporúčania, či videá so psychológom a učiteľom, ktorí povedia o svojich skúsenostiach a ponúknu možnosti, ako svoje dieťa spoznať ešte viac. Okrem webovej stránky budú počas celého mesiaca rodičia dostávať pre svoje deti záložky do knižiek v kníhkupectvách Martinus, predajni spoločenských hier Ihrysko i v ďalších 11 knižniciach na Slovensku. Na kampaň budú upozorňovať i web bannery umiestnené na rôznych portáloch. V neposlednom rade je súčasťou kampane i súťaž „Spoznaj svoje dieťa a vyhraj“, kde rodiča budú môcť vyhrať pekné ceny pre svoje deti, ak sa zapoja a test  vyplnia.

Po jej skončení budú odpovede rodičov vyhodnotené a stanú sa tak cennou informáciou ako to rodičia svoje deti poznajú.

Videá použité v kampani:

Martin Brestovanský - pedagóg z Katedry pedagogických štúdií na Trnavskej univerzite

http://youtu.be/hfZiOpTYeHM

http://youtu.be/zq-Dm9MfnFw

http://youtu.be/E-E7uWkzggU

Miroslava Adamík Šimegová, školská psychologička a pedagogička na Katedre pedagogických štúdií na Trnavskej univerzite

http://youtu.be/dhC8DlWgly4

http://youtu.be/4chpCBrDn3c

http://youtu.be/a-WxLWC1W_Y

 

Kontakt: Jaro Krafka, 0904 702 661, jaro@nds.sk

Martina Slušná, 0911 702 664, pr@nds.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Väčšina rodičov pozná dobre svoje deti

Prednášky pre školy 2010

Vaše 2% pre Ligu proti rakovine

Občianske združenie MAMILA otvára na jeseň dva nové kurzy

Počas dňa narcisov na koncert i do ZOO