Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Súprava hračiek - COMMANDOS

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Súprava hračiek - COMMANDOS

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Hračka obsahuje pištoľ, 3 strely s prísavným kalíškom, píšťalku, putá, kompas, 2 terče a nôž. Zabalená je zalisovaním priehľadnej fólie na farebne potlačený papier tzv. blister. Na obale je uvedené označenie CE a nápisy COMMANDOS ADVANCED, THE ARMING FOR POWERFUL AND ADVANCED. Na zadnej strane obalu je nalepený štítok s označením BRTY-10042

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti: Pri skúške ťahom sa prísavky, ktoré tvoria nárazový povrch striel, ľahko oddelili. Ak nie je prísavka k hračke riadne pripevnená, možno predpokladať, že sa počas bežného a predvídateľného používania deťmi uvoľní. V prípade, že celá zostane v ústach, môže zablokovať dýchacie cesty v zadnej časti ústnej dutiny a hornej časti krku a spôsobiť udusenie. Píšťalka, ktorá je súčasťou hračky, predstavuje tiež riziko zadusenia, pretože skúšaním bolo zistené, že je malou časťou a berúc do úvahy účel jej použitia, nie je možné vylúčiť riziko zadusenia pri neúmyselnom vdýchnutí.

Opatrenia na ochranu trhu: Predávajúcemu, ktorý je zároveň distribútorom predmetnej hračky na trh SR, bol daný zákaz jej predaja a dodávania. Zároveň mu boli uložené záväzné pokyny stiahnuť nebezpečný výrobok od svojich odberateľov a informovať spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti a o možnosti vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - Melamínové detské poháre a misky z Číny

Puška s príslušenstvom - POLICE SET WARRIORS

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo do sieťových zásuviek DISNEY PLUG-IN NIGHT LIGHT, PLUG. REF. No. 6732/EU, No. 6732

Nebezpečný výrobok - Fixačná základňa pre detskú autosedačku

Nebezpečný výrobok - Detský kombinovaný kočík Em-jot Treeco