Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Súprava hračiek POLICE SET

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Súprava hračiek POLICE SET

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Hračka obsahuje pištoľ, 2 strely s prísavným kalíškom, hodinky, putá s kľúčikom a ďalekohľad. Zabalená je zalisovaním priehľadnej fólie na farebne potlačený papier tzv. blister, na ktorom je označenie CE a nápis POLICE SET. Na zadnej strane obalu je nalepený štítok s číselným označením ITEM NO: 122-235.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti: Pri skúške ťahom sa prísavky, ktoré tvoria nárazový povrch striel, ľahko oddelili. Ak nie je prísavka k hračke riadne pripevnená, možno predpokladať, že sa počas bežného a predvídateľného používania deťmi uvoľní. V prípade, že celá zostane v ústach, môže zablokovať dýchacie cesty v zadnej časti ústnej dutiny a hornej časti krku a spôsobiť udusenie.

Opatrenia na ochranu trhu: Dovozca uvedeného nebezpečného výrobku prijal dobrovoľné opatrenie, na základe ktorého stiahol predmetné výrobky zo svojho veľkoskladu a zaviazal sa stiahnuť ich z trhu. Zároveň mu boli uložené záväzné pokyny informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku formou oznamu na PJ, ako aj prostredníctvom verejnoprávnych elektronických médií.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo do sieťových zásuviek NIGHT LIGHT EP 1300

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo s motívom "FINDING NEMO", ref.: 91906

Nebezpečný výrobok - Sada plastových hrkálok Baby Love Play Set

Stiahnutie z trhu TRI - REGOL tbl. obd 3x21

Stiahnutie z trhu hračiek Fisher-Price® pre dojčatá s nafukovacími loptami