Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Súprava hračiek POLICE SET

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Súprava hračiek POLICE SET

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Hračka obsahuje pištoľ, 2 strely s prísavným kalíškom, hodinky, putá s kľúčikom a ďalekohľad. Zabalená je zalisovaním priehľadnej fólie na farebne potlačený papier tzv. blister, na ktorom je označenie CE a nápis POLICE SET. Na zadnej strane obalu je nalepený štítok s číselným označením ITEM NO: 122-235.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti: Pri skúške ťahom sa prísavky, ktoré tvoria nárazový povrch striel, ľahko oddelili. Ak nie je prísavka k hračke riadne pripevnená, možno predpokladať, že sa počas bežného a predvídateľného používania deťmi uvoľní. V prípade, že celá zostane v ústach, môže zablokovať dýchacie cesty v zadnej časti ústnej dutiny a hornej časti krku a spôsobiť udusenie.

Opatrenia na ochranu trhu: Dovozca uvedeného nebezpečného výrobku prijal dobrovoľné opatrenie, na základe ktorého stiahol predmetné výrobky zo svojho veľkoskladu a zaviazal sa stiahnuť ich z trhu. Zároveň mu boli uložené záväzné pokyny informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku formou oznamu na PJ, ako aj prostredníctvom verejnoprávnych elektronických médií.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - Detská plastová gitara "Xin Anda", HK - 952, Electronic try me 10 Sounds

Nebezpečný výrobok - Penové puzzle na podlahu EVA PUZZLE MATS, YX-10-6

Nebezpečný výrobok - Formula na zotrvačník

Nebezpečný výrobok - Myška hryzka v mikine

Nebezpečný výrobok - Sada hrkálok HANDBELL TOYS, NO.74