Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Súprava hračiek so strelami s prísavkami - COMBAT FORCE

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Súprava hračiek so strelami s prísavkami – COMBAT FORCE

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Súprava obsahuje pištoľ, luk/kuša, 4 strely s prísavkami, granát, hodinky a putá. Zabalená je zalisovaním priehľadnej fólie na farebne potlačený papier tzv. blister. Na obale je uvedené označenie COMBAT FORCE, SPECIAL FORCES a priamo na pištoli je označenie NO. 0388.

Druh nebezpečnosti: Riziko poškodenia zdravia 

Príčiny nebezpečnosti: V plastovom materiáli, z ktorého sú zhotovené prísavky na strelách bol zistený nadlimitný obsah ftalátov, konkrétne bis(2-etylhexyl) ftalátu, dibutyl ftalátu a di-izononyl ftalátu. Ftaláty sú klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu a pri bežnom používaní hračky, kedy nie je možné vylúčiť, že dieťa bude prísavky vkladať do úst, môže dôjsť k poškodeniu zdravia.

Opatrenia na ochranu trhu: Predávajúcemu bol daný zákaz predaja na predmetný druh hračky a boli mu uložené záväzné pokyny informovať formou oznamu na prevádzkovej jednotke spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť. Prípad je ďalej v šetrení až k podnikateľskému subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie predmetnej nebezpečnej hračky na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Oznámenie k spoplatnenej stránke knihovna.sk

Nebezpečný výrobok - Sada hrkálok - BABY RATTLES

Dôležité upozornenie – oznámenie spoločnosti C&A

Základné zásady pri vrátení nebezpečného výrobku

Nebezpečný výrobok - Plastové lietadlo - triedič tvarov, Airplane NO.815