Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Týždeň proti rakovine – karcinogénne vplyvy

Liga proti rakovine spúšťa v rámci Týždňa proti rakovine edukačno-preventívnu kampaň zameranú hneď na niekoľko karcinogénnych vplyvov naraz. Tento tradičný októbrový týždeň, ktorý začne v pondelok 18.10.2010, budú sprevádzať aktivity zamerané na prevenciu u mladých ľudí i dospelej populácie. Vyvrcholí v piatok 22.10.2010 už 12-tym ročníkom Dňa jabĺk.

V rámci októbrového Týždňa proti rakovine prichádza Liga proti rakovine každý rok s preventívnou a edukačnou kampaňou zameranou na niektorý z karcinogénnych vplyvov. Jej cieľom je vyzvať k zamysleniu sa nad „neduhmi“ každodenného života, ktoré ohrozujú naše zdravie. V predchádzajúcich rokoch takto Liga upozorňovala: - r. 2009 - rakovina semenníkov, prostaty, hrubého čreva a konečníka prostredníctvom kampane „Pozor na priamy kop rakoviny!“; - r. 2008 - problematika obezity pod názvom „Obezita ťa obmedzuje!“; -  r. 2007 – škodlivosť fajčenia prostredníctvom kampane „Nikotín, masový vrah“; - r. 2006 – téma fajčenia prostredníctvom vyzdvihnutia športových aktivít „Snowboarding-skateboarding vážne škodí fajčeniu; - r. 2005 – kampaň upozorňujúca na nezdravú výživu „Otrávení jedlom“, a pod.

V tomto roku, v rámci Týždňa proti rakovine je úmyslom Ligy proti rakovine upozorniť hneď na viac faktorov, ktoré môžu mať vplyv na vznik nádorového ochorenia. Vychádzame pritom z odporúčaní prvých štyroch bodov Európskeho kódexu proti rakovine.

Kampaň

Kampaň, štartujúca 18. októbra s trvaním približne jeden mesiac, si kladie za cieľ upozorniť širokú cieľovú skupinu na primárnu prevenciu, ktorá je zhrnutá v Európskom kódexe proti rakovine a konkrétne na jeho prvé štyri body - fajčenie, alkohol, nedostatočný pohyb a zlé stravovacie návyky.

Tieto každodenné „neduhy“ súvisia s naším životným štýlom a sme s nimi tak zžití, že si často ani neuvedomujeme ich škodlivosť na naše zdravie a zdravie našich blízkych. Pritom práve oni sa podieľajú na vzostupe ochorení, onkologické nevynímajúc (rakovina hrubého čreva, prsníka, tela maternice, vaječníkov, žlčníka, pankreasu, pečene...).  Liga proti rakovine sa rozhodla poukázať na riziká s nimi spojené prostredníctvom jednoduchých, ľahko spoznateľných predmetov denného používania s „provokatívnym“ nadsadením a ukázaním scenára, ktorý nastane, ak nepochopíme škodlivosť denne vykonávaných, zdanlivo bežných aktivít.

Úmyslom tajomného a zároveň úplne jasného posolstvo kampane je vyvolanie pocitu zodpovednosti voči vlastnému zdraviu, zamyslenia sa nad svojím prístupom k nemu.

Na celom Slovensku budú vizuály kampane nasadené počas októbrového Týždňa proti rakovine so zotrvaním na jednotlivých plochách do polovice novembra. Na prezentáciu budú použité rôzne nosiče a plochy, s ktorými sa bežne počas dňa stretávame – na uliciach - CityLight plochy, LCD obrazovky, plagáty v prostriedkoch MHD, v diaľkových autobusoch, vo vlakových súpravách ŽSSK; v televíznom vysielaní; v rádiu; v printových médiách. Na kampaň budú prostredníctvom vizuálu upozorňovať aj movigboardy v centre Bratislavy priamo v Týždni proti rakovine a v piatok počas Dňa jabĺk. S vizuálom sa verejnosť stretne aj prostredníctvom bannerov na rôznych internetových portáloch.

Súčasťou kampane budú edukačné letáčiky s informáciou o Linke pomoci a poradenstve v Centrách pomoci Ligy proti rakovine, nachádzajúce sa počas celej kampane vo vlakových súpravách na Slovensku, v rôznych zdravotníckych zariadeniach, v knihách zakúpených cez známy internetový portál, rozdávať ich budú dobrovoľníci Ligy proti rakovine počas Dňa jabĺk.

Ďalšie aktivity v rámci Týždňa proti rakovine

Stretnutie za „okrúhlym stolom“

Toto je predzvesťou aktivít v rámci tohtoročného Týždňa proti rakovine. Organizuje ho Liga proti rakovine a europoslanec MUDr. Miroslav Mikolášik v spolupráci s The Parliament Magazine v Bruseli – časopisom pre EU politické záležitosti pod názvom „Kontrola rakoviny na Slovensku – návrhy na jej riešenie“.

Pri okrúhlom stole sa stretnú politickí predstavitelia a odborníci na onkológiu. Cieľom podujatia je získať poznatky o  situácii v kontrole rakoviny a starostlivosti o onkologického pacienta, predložiť prítomným predstaviteľom politických kruhov a zainteresovaným činiteľom predstavy, ako zlepšiť stratégiu v oblasti epidemiológie, účinnej prevencie, včasnej diagnostiky, liečby a starostlivosti, urýchliť prenos výskumu do praxe, odstrániť rozdiely v krajinách Európy a zlepšiť využitie dostupných finančných prostriedkov. Bratislavská „round table“ diskusia je jednou z troch diskusií organizovaných v rámci Európy. Podobné diskusie prebehli v Londýne a Paríži. Získané poznatky budú predmetom rokovania na Summite EÚ koncom t.r.  v Bruseli.

Workshop študentov onkologickej výchovy

Ďalšou pravidelnou aktivitou, začlenenou do programu v rámci Týždňa proti rakovine, ktorú Liga proti rakovine organizuje v súvislosti s projektom „Onkologická výchova na školách“, bude trojdňový workshop pre cca 130 študentov a pedagógov z celého Slovenska. Od 15. do 17. októbra budú pre študentov i pedagógov pripravené odborné témy - Prevencia proti fajčeniu, Prečo  a ako sa chrániť pred slnečným žiarením, Kancerogény v prostredí, Vplyv psychickej záťaže na vznik a priebeh choroby, dozvedia sa viac o pojme „malnutrícia“. Študenti si zmerajú sily a popustia fantáziu pri súťaži s názvom – Kampaň. V nej bude ich úlohou navrhnúť kreatívne stvárnenie preventívnej kampane Ligy proti rakovine a vysvetliť, akým spôsobom by oslovili svojich spolužiakov a okolie, aby bojovali s nezdravými návykmi a upozorniť  na ich škodlivosť. 

Deň jabĺk

V závere Týždňa proti rakovine, v piatok 22. októbra, sa už po 12-ty krát uskutoční Deň jabĺk. Už tradične bude možné stretnúť v hlavnom meste i v sídlach organizačných zložiek  Ligy proti rakovine dobrovoľníkov s jablkami. V Bratislave Vám od 15:00 hod zdravé jabĺčko ponúknu v centre hlavného mesta na Kamennom námestí, v OC Avion, OC Polus City Center, pred Tescom v Petržalke či v Eurovei. Možno práve obyčajné jablko Vás inšpiruje k zdravšiemu životnému štýlu...

Zdroj: Liga proti rakovine, www.lpr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Multikultúrna víkendovka pre deti s kardiologickým ochorením

Európsky týždeň cystickej fibrózy aj na Slovensku

Zdravotní klauni a klaunky rozdajú v júni ešte viac smiechu

Tábory pre detských onkologických pacientov podporené zo dňa narcisov

Blíži sa Národný týždeň manželstva