Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Vdýchnutie cudzieho telesa môže dieťaťu spôsobiť smrť

Vdýchnutie cudzieho telesa patrí k najbežnejším úrazom detí v domácnostiach. Na rozdiel od rôznych druhov pádov môže u malého dieťaťa viesť k bezprostrednému ohrozeniu na živote. Uviedol lekár a záchranár Daniel Czomor.

Vdýchnutie cudzieho telesa je podľa neho závažná komplikácia, ktorá vedie pomerne rýchlo k smrti udusením. "Keď postihnutý stratí vedomie a dýchacie pohyby nevedú k výmene plynov, je závažnosť kritická a postihnutá osoba môže do troch minút zomrieť," upozornil s tým, že vdýchnutie cudzieho telesa sa najčastejšie stáva deťom do dvoch rokov.

Malým deťom nepatria do rúk malé hračky, ktoré sa dajú vložiť do úst, predmety z obľúbenej čokoládovej pochúťky v tvare vajíčka, ani určité druhy potravinových článkov, oriešky, tvrdá zelenina, napríklad mrkva, a suché strukoviny.

"Takéto situácie vznikajú najčastejšie pri hre alebo počas jedla. Dieťa sa hrá s hračkou, vloží si ju do úst a vdýchne ju. Typické je, keď dieťa pri hre alebo jedle vyrušíme alebo sa zľakne neočakávaného podnetu a vdýchne obsah ústnej dutiny," priblížil záchranár.

Príznaky vdýchnutia cudzieho telesa sú jednoznačné: náhly kašeľ, dusenie, dýchavičnosť, zmodranie. "Efektívnym kašľom sa organizmus usiluje cudzí predmet z dýchacích ciest odstrániť. Dieťa, ktoré efektívne kašle, dokáže povedať, že niečo vdýchlo, nie je bezprostredne ohrozené na živote. Dieťa iba povzbudzujeme, aby ďalej v miernom predklone kašľalo," vysvetlil.

Efektívny kašeľ začínajúci sa nádychom je reflex, ktorým sa organizmus bráni vniknutiu cudzieho telesa do dýchacích ciest tým, že zvýšením vnútrohrudného tlaku pomocnými dýchacími svalmi oproti zatvorenej hlasivkovej štrbine vytvorí prudký stĺpec vzduchu. Hlasivková štrbina sa potom náhle otvorí, čím vznikne hlasový prejav kašľa. Silný kašeľ teleso uvoľní alebo ho minimálne premiestni inam.

Iná situácia nastane, keď efektívny reflexný kašeľ neprichádza. "Dieťa nemá hlas, kašle ticho alebo kašle úplne bez zvuku, nie je schopné sa nadýchnuť, sú zreteľné pohyby hrudníka, dieťa omodrie a postupne stratí vedomie," upozornil záchranár. Spravidla je pri týchto situáciách prítomný dospelý človek, ktorý musí dieťaťu poskytnúť prvú pomoc. "Ide o akútnu situáciu, ktorú treba okamžite riešiť," zdôraznil.

"Pri bezvedomí, ak ide o dieťa mladšie ako jeden rok, začíname piatimi údermi medzi lopatky, potom dieťa otočíme a päťkrát stlačíme hrudník, podobne ako v prípade resuscitácie. Na dieťati staršom ako jeden rok môžeme uplatniť Heimlichov manéver," vysvetlil Czomor.

Pri Heimlichovom manévri sa musíme postaviť za chrbát dieťaťa, celého ho objímeme, priložíme zatvorenú päsť jednej ruky na oblasť centrálneho nadbruška a druhá ruka objíme prvú ruku. Ľahko ho predkloníme, otvorí ústa a vykonáme rázny úder smerom dovnútra a hore. Opakujeme najmenej päťkrát do vypudenia cudzieho telesa. Cieľom tohto záchranárskeho manévru je náhlym zvýšením brušného tlaku zvýšiť tlak v hrudníku a dýchacích cestách, ktoré napomôže vypudeniu cudzieho telesa.

"Tento zásah je indikovaný v situáciách, keď dieťa neefektívne kašle, je ešte pri vedomí, čo je doba približne 30 sekúnd a je staršie ako rok," spresnil. Na dieťati mladšom ako rok tento zákrok neprevádzame, pretože môže prísť k závažnému poraneniu vnútorných orgánov. Naopak na deťoch starších ako jeden rok sa zasa nerobí úder medzi lopatky, pretože kvôli jeho reakciám na stres, keď sa prudko hýbe - bojuje o život, ho nemusíme udržať na rukách.

Ak vdýchnutie cudzieho telesa privedie dieťa až do stavu bezvedomia, vtedy sa odporúča prevádzať bežnú resuscitáciu, s piatimi iniciálnymi efektívnymi vdychmi a tridsiatimi kompresiami hrudníka a dvomi umelými dýchaniami. "Resuscitáciou sa nám môže podariť presunúť vdýchnuté teleso do inej oblasti, napríklad z priedušnice do priedušky a umožniť dieťaťu do príchodu záchranárov dýchať aspoň jedným pľúcnym krídlom, čo je viac ako nič," uzavrel Czomor.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Ako je to s podávaním liekov?

V akej forme sú lieky a ako ich najlepšie podať?

Akú veľkosť vecičiek pre vášho drobčeka?

Pitný režim detí v lete

Dojčenská kolika