Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

XXIII. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie 2010 vo Vysokých Tatrách

V dňoch 30.9.- 2.10.2010 organizuje Šrobárov ústav detskej TBC a RCH, n.o. v spolupráci so ZŠ s MŠ pri Šrobárovom ústave, Instytutom Gruźlicy i Chorób Płuc Oddzial v Rabke-Zdroji a Klinikou detí a dorastu JLF UK a MFN v Martine trojdňovú konferenciu s medzinárodnou účasťou pre odborníkov z oblasti pediatrie, detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. Táto konferencia sa zároveň koná pri príležitosti 90. výročia založenia Šrobárovho ústavu detskej TBC a RCH v Dolnom Smokovci.

Viac informacii na: www.srobarovustav.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Pozvánka na XVI. Vakcinačný deň Slovenskej republiky

Prijmite kvietok nádeje.... 12. apríla 2013 – na Deň narcisov

Svetový deň proti rakovine

Do fondu Hodiny deťom pribudne 16 705 EUR

Cirkus Paciento sa po prvý krát predstaví v Prírodných jódových kúpeľoch Číž