Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Základné zásady pri vrátení nebezpečného výrobku

V prípade ak spotrebiteľ vlastní presne identický druh nebezpečného výrobku, zverejneného na internetovej stránke SOI:

má právo ho vrátiť späť predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi.

Poznámka: Oznam o nebezpečnom výrobku sa nevzťahuje na ďalšie príbuzné modely, prevedenia, príp. odlišnosti v názve výrobku.

V súlade s § 6 ods.7 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je predávajúci, výrobca, dovozca alebo distribútor povinný nebezpečný výrobok prevziať späť a do troch pracovných dní od jeho prevzatia spotrebiteľovi vrátiť jeho kúpnu cenu.

Výrobca alebo dovozca je povinný vziať späť nebezpečný výrobok aj vtedy, ak spotrebiteľ už nemá doklad o kúpe výrobku.

Spotrebiteľ má právo nebezpečný výrobok vrátiť aj po uplynutí záručnej doby a teda na jeho vrátenie sa nevzťahujú ani podmienky reklamačného konania.

Predávajúci má možnosť žiadať od spotrebiteľa vrátenie celého a úplného nebezpečného výrobku.

Zdroj: SOI, www.soi.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Súprava hračiek POLICE SET

Emotívne video slúži na zamyslenie a ako varovanie: nikdy nenechávajte svoje dieťa samé v horúcom aute! Zdieľajte

Nebezpečný výrobok - detský hrnček s rôznym motívom

Nebezpečný výrobok - sklenený pohár s dekoráciou motýľov

Rady spotrebiteľom pri nákupe a používaní zakúpenej zábavnej pyrotechniky