Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Zubný kaz u detí

Zubný kaz sa v súčastnosti považuje za infekčné ochorenie a preto si vyžaduje nové preventívne, ako aj liečebné postupy. Dôraz sa kladie na včasné zachytenie - zistenie a vyhodnotenie ochranných a rizikových faktorov z hľadiska vzniku kazu.Vyhľadávanie rizikových faktorov a stanovenie rizika vzniku zubného kazu nadobúda veľký význam najmä u malých detí. Preto by malo byť neoddeliteľnou súčasťou prvého vyšetrenia u stomatológa, prípadne pediatra, ktorý následne doporučí návštevu stomatológa. Tieto zistené riziká majú byť využité na cielenú edukáciu, ktorej cieľom je eliminovať rizikové faktory a určiť najvhodnejšie preventívne opatrenia.

Zubný kaz v rannom detstve

Zubný kaz v rannom detstve je označovaný viacerými synonymami. V našej literatúre sa najčastejšie vyskytuje termín „medový kaz“, „kaz z kojeneckej fľaše“, „syndróm mnohopočetnej kazivosti“.

Zubný kaz v rannom detstve je závažné chronické infekčné ochorenie trvalých zubných tkanív, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu života dieťaťa. Na vzniku a vývoji tohto ochorenia sa výrazne podpisuje nedostatočná starostlivosť o dieťa či dokonca až zanedbávanie. Podľa E.A.P.D. (European Academy of Pediatric Dentistry) je za zubný kaz v skorom detstve považovaná každá kariézna lézia (poškodenie), strata zubu na základe kazu alebo prítomnosť výplne - plomby u dieťaťa do veku 71 mesiacov. U detí mladších ako 36 mesiacov je za závažný kaz považovaná každá známka kazu na hladkých plôškach zubov.

Deti so zubným kazom v rannom detstve uvádzajú v anamnéze častú konzumáciu sacharidov v tekutinách, ktoré dostávaj z kojeneckej fľaše. Sladený čaj, ovocné šťavy,džúsy a aj náhrady materského mlieka obsahujú sacharózu, glukózu alebo fruktózu. Súčasťou ovocných nápojov sú aj kyseliny, ktoré pri častej konzumácii spôsobujú na povrchu skloviny erózie (trhliny, pukliny). Nebezpečie zubného kazu v rannom detstve vzniká, ako dieťa dostáva kojeneckú fľašu so sladeným nápojom pre navodenie spánku. Sklovina dočasných zubov je v takomto prípade v blízkom kontakte so sladkou tekutinou. Počas spánku sa nám netvoria tak sliny a tým pádom nám sliny nemôžu dostatočne omývať povrch skloviny.

Zubným kazom sú samozrejmé ohrozené aj deti, ktoré používajú fľašu s nápojom počas celého dňa a nahrádzajú si tým cumeľ alebo dostávajú cumlík namočený do medu, prípadne cukru.

Sliny omývajú povrch zubu a tým odplavujú zbytky jedla a baktérie. U malých detí sa tvorí menšie množstvo slín a imunitný systém nie je dostatočne zrelý. Na vzniku zubného kazu v rannom detstve sa podieľa aj znížená tvorba slín v spánku, ktorú môže ovplyvniť aj podávanie niektorých liekov (antihistaminiká) alebo dýchanie ústami.

Ktoré skupiny detičiek sú najviac ohrozené vznikom zubného kazu?

  • dieťa s celkovým ochorením-napr. Vrodená srdcová vada,astma, rázštepy, poruchy metabolizmu vápnika, poruchy výživy
  • deti predčasne narodené a deti s nízkou pôrodnou váhou
  • deti mamičiek, ktoré majú vysoký výskyt kazivosti zubov
  • deti s prítomným zubným mikrobiálnym plakom, hypopláziami, hypomineralizáciou alebo demineralizáciou skloviny, deti so sfarbeným tvrdým zubným tkanivom
  • deti s poruchami spánku
  • deti, ktoré majú na noc kojeneckú fľašu so sladkým nápojom
  • detí s častým príjmom sacharidov
  • detí z nižších sociálno-ekonomických vrstiev
  • deti matiek len so základným vzdelaním

Stanovenie rizika vzniku zubného kazu a preventívne opatrenia

Prístup k prevencii a liečbe zubného kazu sa v poslednej dobe výrazne zmenil. Stále väčší dôraz sa kladie na úlohu mikroorganizmov pri vzniku zubného kazu. Starší prístup k prevencii spočíval len v jeho ošetrení a v jednotných preventívnych postupoch, ktoré boli určené pre všetkých pacientov.

Súčasný pohľad na prevenciu sa zameriava na skoré stanovenie rizika vzniku zubného kazu a individuálne opatrenie. Stanoviť riziko zubného kazu sa doporučuje už prenatálne u tehotných žien a u detí počas prvej návštevy v zubnej ordinácii vo veku 1 roku. Tehotnej žene s vysokým rizikom zubného kazu je vhodné doporučiť ošetrenie zubného kazu a doplniť si antimikrobiálnu liečbu, ktorej úlohou je znížiť koncentráciu „škodlivých“ mikroorganizmov vo svojich slinách a zabrániť tak prenosu z dutiny ústnej matky, do pusy dieťatka (oblizovanie cumľov, skúšanie teploty cez cumeľ na fľaške, oblizovanie lyžičky).

U detí s vysokým rizikom vzniku zubného kazu sa odporúčajú 4 preventívne prehliadky (v trojmesačných intervaloch) spojené s aplikáciou fluoridového laku.

U detí s nízkym rizikom stačia dve prehliadky ročne a fluoridový lak nie je potrebné aplikovať.

Veľmi dôležité je opakovane edukovať rodičov o tom, ako majú vykonávať ústnu hygienu a poskytovať rady týkajúce sa výživy, fluoridu, prevencie úrazu a prevencie vzniku ortodontických anomálií.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Viete ako podať prvú pomoc?

Keď detičkám chýba železo

Naučte deti počítať do desať, jednoducho s balónikmi!

Kam s detičkami počas veľkonočnej sezóny

Prečo bábätko grcká? Tu sú najčastejšie dôvody