Portál pre mamičky a ich detičky

Uplatnenie žien po materskej dovolenke na trhu práce

Vytvorené užívateľom Zuzana Malá 03.04.2010

ahojte mamičky..chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý sa týka aktuálnej témy Uplatnenia žien po materskej dovolenke na trhu práce..sľubujem, že vyplnenie trvá krátko, veľmi mi tým pomôžete k výskumu k bakalárke.musí ísť o mamičky po materskej dovolenke a dotazník je na stránke: http://uplatnenie-zien-po-materskej-dovolenke-na-trhu-prace.vyplnto.cz Ďakujem vopred všetkým, ktorí ho vyplnia.

Autor Text Vytvorené