Portál pre mamičky a ich detičky

Malá slovná zásoba

Otázka: Môj jeden a pol ročný syn vie len povedať tata, baba. Je to v tomto veku normálne, alebo zaostáva? Kamarátka mi hovorila, že jej dieťa vedelo podstatne viac slov, tak som z toho smutná čím to je a či nie je chyba v nás, že sa s nim tak neučíme. Jana

Odpoveď: Je pravda, že cca 75% detí v tomto veku má väčšiu slovnú zásobu. Väčšinou chlapci rozprávajú menej. Dôležité je vedieť, že dieťa dobre počuje, rozumie vašim príkazom a prosbám. Správne ukáže v knižke, donesie..., postupne ho učíte takto rozdiely, farby i počty. Učíte sa hrou - pri stavaní kociek - dones mi 2 modré, jednu menšiu druhú väčšiu. Je potrebné vyslovovať správne, bez zdrobnenín. Ak ste z viacjazyčnej domácnosti, tak rozprávajte len jedným jazykom. Skúste to takto a ak budete mať pochybnosti, obráťte sa na svojho pediatra, odporučí vás na ORL vyšetrenie i k logopédovi.