Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Gašparko, Nová Baňa

Priestory centra

Kalvárska 37, 968 01 Nová Baňa

Kontaktná osoba

PaedDr. Renáta Juhásová

Telefón

0905 942 616, 0911 942 616

Poštová adresa

MC Gašparko, Kalvárska 37, 968 01 Nová Baňa

IČO/DIČ

37996134 / 2021964989

Bankové spojenie

0411550728/0900

Materské centrum Gašparko je podporné neziskové zariadenie pre rodiny s deťmi, ktoré vytvára priestor pre mamičky s deťmi a dopomáha k rozvoju osobnosti každého dieťatka.

Otváracie hodiny: pondelok - štvrtok: 9:00-18:00 v piatok ZATVORENÉ.

Aktuálne informácie nájdete vždy na facebooku: Materské centrum Gašparko