Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Slniečko, Brezno

Priestory centra

Martina Benku 1, 977 01 Brezno-Mazorník

Kontaktná osoba

Monika Medveďová

Telefón

+421915876080

Poštová adresa

Slniečko-centrum n.o., Martina Benku 1, 977 01 Brezno

IČO/DIČ

31908641 / 2021766175

Bankové spojenie

2628054046/1100