Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Kukulienka, Rusovce

Priestory centra

MŠ Vývojová ulica, 851 10 Rusovce

Kontaktná osoba

Andrea Čvapková

Telefón

+421905508129

Poštová adresa

MC Kukulienka, Balkánska 95, 851 10 Rusovce

Bankové spojenie

0179362860/0900